Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Statsepidemiologen Anders Tegnell har kommit att personifiera den svenska kampen mot det nya coronaviruset. Och en mätning från Sifo/MSB visar att svenskarna står bakom strategin. Bild: NILS PETTER NILSSON
Statsepidemiologen Anders Tegnell har kommit att personifiera den svenska kampen mot det nya coronaviruset. Och en mätning från Sifo/MSB visar att svenskarna står bakom strategin. Bild: NILS PETTER NILSSON

Svenskarna står bakom landets coronastrategi

Den svenska coronastrategin får godkänt av svenska folket, som dessutom gör bedömningen att Sverige kommer att klara krisen bra. Det som oroar mest är ökande arbetslöshet och att många företag ska drabbas negativt.

Den svenska strategin för att möta coronapandemin har diskuterats flitigt såväl i Sverige som utanför landets gränser. Men enligt en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, så har den ett relativt kraftigt folkligt stöd.

• Enligt undersökningen tycker 63 procent att de svenska åtgärderna är väl avvägda mellan folkhälsa och landets ekonomi.

• I debatten heter det emellanåt att Sverige borde gjort mer för att skydda befolkningen från smittan, likt andra nordiska länder. I undersökningen ansluter sig 15 procent till den linjen.

• En mindre grupp, 10 procent, intar den motsatta ståndpunkten och menar att man tagit för lite hänsyn till ekonomin till förmån för folkhälsan.

Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Bild: Fotograf Johan Wingborg
Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Bild: Fotograf Johan Wingborg

Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, tycker visserligen att frågan är lite konstigt ställd och att det är att lägga orden i munnen på folk när man gör frågan om den svenska strategin till ett val mellan folkhälsa och ekonomi – det är ju inte säkert att alla ser det på det sättet, konstaterar han.

– Men det är i alla fall inte särskilt många som anser att man tar för lite hänsyn till folkhälsan. Det tyder ju ändå på en ganska bred uppbackning bakom strategin. En majoritet tycker att åtgärderna är ganska väl avvägda.

Under coronapandemin har Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB i dagliga presskonferenser gett sin bild av läget och delat ut råd och riktlinjer. Samt gång på gång förklarat och försvarat den svenska hållningen.

Handlar om hög tillit

Men Orla Vigsö tror snarare att det är ett i grunden gott förtroende för myndigheterna än kommunikationsinsatsen i sig som gör att folk sluter upp bakom den svenska modellen.

– Det är nog mer en hög tillit till myndigheterna det handlar om. Vi är fortfarande mitt inne i situationen. Folk känner kanske "det går som det går, men vi ska nog klara det".

En mätning från Novus om hur svenskarna bedömer att Sverige kommer att klara coronakrisen ger också bilden att de flesta är någorlunda positiva till det som sker. En klar majoritet – 64 procent – svarar att landet kommer att klara coronaviruset mycket bra eller ganska bra. 15 procent bedömer att det kommer att gå dåligt eller mycket dåligt. Övriga ger mer neutrala svar.

I mätningen från Sifo/MSB kan man också utläsa vad svenskarna oroar sig mest för och det generella mönstret är att oron minskat något sedan den första mätningen gjordes för en dryg månad sedan.

Inte oroliga för sjukdomen

Det är också tydligt att det som oroar folk mest är sådant som inte är direkt kopplat till dem själva. Hög arbetslöshet eller att företag ska få det tufft ekonomiskt oroar mer än den egna försörjningen eller att värdet av de egna besparingarna ska sjunka.

En ökad andel bedömer det som troligt att de själva kommer att smittas av viruset. I slutet av mars var den andelen 49 procent. En månad senare gjorde 54 procent bedömningen att det var mycket sannolikt eller ganska sannolikt att de skulle bli smittade.

– Det är intressant att fler och fler anser det för sannolikt att de kommer att bli smittade – men uppenbarligen är det inget man tycker är så farligt, eftersom man inte är orolig för egen del. Trots att vi sett ganska många berätta om hur fruktansvärt det var. Det verkar inte slå igenom här, säger Orla Vigsö.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.