Svenska patienter har längst väntetid i Europa

ANNONS
|

Svensk sjukvård kommer nu på 11:e plats av 35 undersökta europeiska länder.

Det visar en sammanställning som genomförts av ett svenska undersökningsföretaget Euro Health Consumer Index. 48 olika indikatorer som patientinformation, väntetider, behandlingsresultat och tillgång till läkemedel har vägts samman.

Bäst sjukvård i Europa har Nederländerna följt av Schweiz och Island. Alla nordiska länder utom Sverige återfinns på tio i topp-listan..

När det gäller väntetider i offentlig vård kommer Sverige på delad sista plats tillsammans med Serbien och Lettland

Sverige får också bottenbetyg för väntetider till husläkare, endast Portugal är sämre.

Enligt rapporten har svenska patienter den mest negativa bilden av tillgängligheten inom vården av alla nationer i Europa.

ANNONS

Sverige, Malta och Bulgarien är de enda länderna i Europa som inte infört sjukvårdslagar baserade på patienternas rättigheter.

Ända sedan jämförelserna inleddes 2005 har Sverige varit bäst i Europa på teknisk kvalitet i behandlingarna.

Det är det långa väntetiderna, särskilt inom cancervården, som drar ned resultatet för Sverige 2013.

Men Sverige får också lågt betyg för väntetiderna till husläkaren, endast Portugal är sämre.

- Trots att regeringen har pumpat in många kömiljarder händer mycket lite, säger grundaren för hälsoindexet Johan Hjertqvist i ett uttalande. Det tycks som att landstingen, som borde ha ansvaret, inte bekymrar sig.

- Varför kan Albanien bedriva sin vård praktiskt taget utan väntetider men inte Sverige, undrar han.

En orsak till att Sverige tappat fem placeringar i jämförelsen är att andra länders sjukvård blivit bättre.

Sveriges resultat påverkas negativt av den nya abort-indikatorn. Den mycket höga svenska abortfrekvensen med hälsorisker för mödrarna och belastning på sjukvården tolkas i jämförelsen som att aborter används som ett preventivmedel.

Lika många aborter som i Sverige, fler än 30 aborter per 100 födslar, genomförs endast i länder som tillhört det forna Sovjetblocket. Avsaknaden av aborträtt i länder som Cypern, Malta, Irland och Polen ger poängavdrag i jämförelsen.

ANNONS
ANNONS