De grupper som har störst behov av det allmänna tandvårdsbidraget är de som utnyttjar det minst, enligt en analys av Försäkringskassan. Arkivbild.
De grupper som har störst behov av det allmänna tandvårdsbidraget är de som utnyttjar det minst, enligt en analys av Försäkringskassan. Arkivbild.

Svaga grupper använder tandvårdsbidrag minst

ANNONS
|

Personer med låg inkomst och utlandsfödda använder det allmänna tandvårdsbidraget i mindre utsträckning än andra grupper, visar en analys från Försäkringskassan. 80 procent av de med hög inkomst använde bidraget, jämfört med 48 procent av de med låg inkomst.

"Utlandsfödda och socioekonomiskt svaga grupper, som enligt andra studier generellt har sämre tandstatus och därmed ett större behov av tandvård, använder bidraget mer sällan", säger Lars Sjödin, tandvårdsexpert på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Analysen visar även att det finns regionala skillnader. Medan 74 procent i Hallands och Jönköpings län utnyttjade bidraget, så var det bara 62 procent av norrbottningarna som använde det.

ANNONS

Det allmänna tandvårdsbidraget omfattar alla över 21 år och höjs nästa år till 300–600 kronor per år, beroende på ålder.

TT

Fakta: Tandvårdsstöd

Alla som är försäkrade i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år man fyller 21.

Det allmänna tandvårdsbidraget infördes 2008 och ger alla rätt till 150–300 kronor i bidrag per år, från det år man fyller 22. Man behöver inte ansöka om bidraget, men man måste säga till sin tandläkare eller tandhygienist att man vill använda det. Bidraget dras då från din räkning.

Från och med den 15 april nästa år höjs det allmänna tandvårdsbidraget till det dubbla, det vill säga 300 kronor per år för personer i åldrarna 30–64, samt 600 kronor för alla som är 22–29 samt 65 år eller äldre.

Förutom det allmänna tandvårdsbidraget finns även ett särskilt tandvårdsbidrag till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar (600 kronor per halvår) och ett högkostnadsskydd.

Källa: Försäkringskassan

ANNONS