Tidigare studier har visat på samband mellan mammors rökning och sönernas spermiekvalitet. En ny studie tyder på att även mannens rökvanor före befruktningen kan påverka. Arkivbild.
Tidigare studier har visat på samband mellan mammors rökning och sönernas spermiekvalitet. En ny studie tyder på att även mannens rökvanor före befruktningen kan påverka. Arkivbild.

Studie: Pappas rökning påverkar sonens sperma

Rökande pappors söner får sämre spermiekvalitet, enligt forskare vid Lunds universitet. Studien är liten, men resultaten tydliga.

ANNONS
|

- Jag blev förvånad, säger Jonatan Axelsson, forskare vid Lunds universitet.

Studien är gjord på unga skåningar i åldern 17 till 20 år, som vid mönstring fick en fråga om de ville vara med. Spermiekoncentrationen var i snitt 41 procent lägre hos dem vars pappor var rökare under den period då mammorna blev gravida. De med rökande pappor hade totalt 51 procent färre spermier än de som hade rökfria pappor.

ANNONS

- Det finns ett samband mellan både spermiekoncentrationen och det totala spermieantalet och chansen att få barn, säger Jonatan Axelsson.

Mammans rökning

Tidigare har upprepade studier visat att mammans rökning under graviditeten kan kopplas till minskat spermieantal hos sönerna. I den nya studien var det därför viktigt att väga in även mammans rökning under graviditeten.

Det var möjligt genom analys av blodprover som tagits på mammorna under graviditeten och som sedan frysts ned och sparats i en biobank. I dessa prover undersöktes halten av kotinin i blodet, en nedbrytningsprodukt av nikotin.

- Oavsett halten av mammans nikotinexponering hade de män vars pappa rökt mycket färre spermier, säger Jonatan Axelsson.

Resultaten är också justerade för andra faktorer, som till exempel de deltagande sönernas BMI och egna rökvanor samt mammornas socioekonomiska förhållanden.

Liten studie

Bara 104 unga män var med i studien och därför går det inte att dra tvärsäkra slutsatser av resultaten.

ANNONS

- Man får vara försiktig med det. Det finns andra studier som inte sett detta samband och de har varit större, så man ska inte dra för stora växlar. Men samtidigt ska man vara försiktig åt andra hållet – det finns till exempel rapporter i flera studier om ett samband mellan rökande pappor och vissa missbildningar hos barn, säger Axelsson.

En möjlig orsak till koppling mellan pappans rökning och sonens spermiekvalitet skulle kunna vara de många mutationsframkallande ämnen som finns i tobaksrök, menar han.

- Det är en teori som det skulle vara intressant att studera närmare.

Resultaten från studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Plos One.

TT

Fakta: Studien i korthet

I Lundastudien deltog 104 män i åldern 17 till 20. De fick svara på om deras pappor varit rökare under mammornas graviditet och samtidigt analyserades deras sädesvätska.

Resultaten justerades sedan för en mängd faktorer, bland annat mammornas exponering för nikotin under graviditeten, de deltagande unga männens BMI och egna rökvanor samt mammornas socioekonomiska förhållanden.

Spermiekoncentrationen var i snitt 41 procent lägre hos dem vars pappor var rökare under den period då mammorna blev gravida. De med rökande pappor hade totalt 51 procent färre spermier än de som hade rökfria pappor.

Källa: Jonatan Axelsson, forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet och specialistläkare i yrkes- och miljömedicin vid Labmedicin i Region Skåne.

ANNONS