Justitieminister Gunnar Strömmer (M) kallar samman rådet mot organiserad brottslighet. Arkivbild.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) kallar samman rådet mot organiserad brottslighet. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Strömmer: Mycket skulle ha gjorts tidigare

Våldsvågen fortsätter till synes utan stopp. Regeringen ser dödandet som en brutal bekräftelse på en samhällsutveckling som pågått länge.
– Mycket av det vi gör nu skulle ha gjorts de senaste åtta åren, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

ANNONS
|

Regeringens svar på dödsskjutningarna är att extrainkalla rådet mot organiserad brottslighet till ett möte i nästa vecka.

I rådet sitter de rättsvårdande myndigheterna, däribland rikspolischefen, men även Statens institutionsstyrelse (Sis), Socialstyrelsen och Skolverket ska delta eftersom de kommer i kontakt med unga kriminella.

Syftet är att diskutera det akuta läget och åtgärder för att bryta nyrekryteringen av barn och unga.

– Vi vill säkerställa att alla relevanta aktörer har en och samma lägesbild, så att man ska få en gemensam kraft i åtgärderna, säger Gunnar Strömmer.

"En brutal bekräftelse"

Sju dödsskjutningar inom loppet av tio dagar är facit just nu i Sverige, varav flera är kopplade till gängkriminalitet.

ANNONS

– Det är en brutal bekräftelse på den samhällsutveckling som har pågått under lång tid. Flera av de mönster som vi har sett under många år eskalerar.

– Att man nu dessutom inom gängen verkar gå på varandras anhöriga, då är det klart att nya gränser börjar passeras, säger Strömmer.

På frågan vad regeringen gör för att bryta utvecklingen nämner justitieministern att man vill införa ett system med anonyma vittnen, förstärkt kronvittnessystem och visitationszoner.

Den 1 oktober får polisen ett nytt verktyg i form av hemlig avlyssning i preventivt syfte, för att förebygga eller förhindra dåd. "Otroligt viktigt", enligt ministern.

"Kommer att ta tid"

Samtidigt ska sekretesshinder rivas mellan polis och socialtjänst.

– Vi har naturligtvis fokus på en rad olika fronter, jag kan konstatera att mycket av det vi gör nu skulle ha gjorts de senaste åtta åren. Då hade vi varit i ett bättre läge, säger Strömmer.

Han beskriver det till och med som att möjligheten att "omedelbart slå tillbaka" hade varit bättre med regeringens åtgärder.

TT: När vänder det?

– Jag har sagt från första början att vi måste räkna med att det blir värre innan det blir bättre. Och givet hur djupt och vitt de här problemen har fått förgrena sig i samhället så kommer det att ta tid att vända utvecklingen.

ANNONS

– Men en sak kan jag lova och det är att vi kommer använda vår tid vid regeringsmakten avgjort mycket bättre än hur den användes de gångna åtta åren.

Fakta: Rådet mot organiserad brottslighet

Rådet mot organiserad brottslighet inrättades av regeringen i december 2022. Syftet är att stärka och effektivisera det samlade arbetet mot den organiserade brottsligheten. Arbetet i rådet ska skapa bättre förutsättningar för att åtgärder som vidtas är träffsäkra, effektiva och leder till praktisk nytta.

Rådet har utöver justitieministern, samordnande statssekreterare i Justitiedepartementet och statssekreterare i Finansdepartementet följande fasta medlemmar: rikspolischefen, chefen för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, riksåklagaren, generaltulldirektören samt generaldirektörerna vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Rådet leds av justitieministern.

Källa: Justitiedepartementet

ANNONS