Telia, Tele2 och Tre uppger samtliga störningar i mobilnätet efter stormen Alfrida. Arkivbild.
Telia, Tele2 och Tre uppger samtliga störningar i mobilnätet efter stormen Alfrida. Arkivbild.

Störningar i mobilnätet efter Alfrida

Stormen Alfrida har åsamkat stora driftstörningar i mobilnätet i de drabbade områdena. Teleoperatörerna har visst ansvar att gardera sig mot strömavbrott, men är ytterst beroende av att elnätet fungerar.

ANNONS
|

De tre stora operatörerna, Telia, Tele2 och Tre uppger samtliga störningar i mobilnätet i olika utsträckning. Det är främst i Stockholm, Norrtälje, Uppsala, i trakterna kring Gävle och i viss mån på Gotland – alltså de områden som drabbats av elavbrott – som mobilnätet påverkas.

- Som operatör är vi beroende av elbolagen. Så vi väntar helt enkelt på att elnätet ska komma i drift igen, säger Louise Ekman, pressansvarig på Tele2.

ANNONS

Egen riskanalys

Post- och telestyrelsen (PTS) bestämmer vilken reservkraft operatörerna måste ha i händelse av strömavbrott. I dagsläget gäller övergångsregler och föreskrifterna börjar gälla först i juni 2020. Därefter måste operatörerna i tätort – platser med 8000 tusen invånare eller fler – kunna garantera minst en timmes reservdrift. Utanför tätort gäller minst fyra timmars reservkraft.

Dock gäller i dag att operatörerna efter egen bedömning gör en riskanalys för alla anläggningar och utifrån den vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att upprätthålla en rimlig driftsäkerhet.

Många uppfyller kraven

- Man ska ha ett seriöst driftsäkerhetsarbete som innebär att man har koll på all sin utrustning och alla sina förbindelser. Gäller det viktiga anläggningar kan man behöva ha mer reservkraft, eller redundans, det vill säga att man dubblerar förbindelser så att en finns kvar om den första går ner, säger Anna Montelius, jurist på nätsäkerhetsavdelningen vid PTS.

TT: Hur lever operatörerna upp till det här i dag?

- I många fall är operatörerna redan klara och uppfyller redan kravet vi ställt. Men vi har också sett att man ännu inte gör det på alla håll.

ANNONS
TT

ANNONS