Stora brister har uppdagats på svenska massage- och nagelsalonger. Arkivbild.
Stora brister har uppdagats på svenska massage- och nagelsalonger. Arkivbild.

Stora brister inom skönhetsbranschen

En samordnad myndighetsinsats har visat på allvarliga arbetsmiljöproblem på ett hundratal massage- och nagelsalonger i landet. Bland annat uppdagades misstänkt koppleri och människoexploatering.

ANNONS

Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket deltog i besöken på salongerna, som utfördes under förra veckan.

Bland annat upptäcktes att många arbetstagare saknade svenska arbetstillstånd och jobbade under otrygga anställningsförhållanden.

I två fall ledde besöken till att polisen upprättade anmälningar om brott – ett fall av människoexploatering och ett av koppleri.

- Jag tror att det här är större än vad vi ser. Det är väldigt svårt att få utnyttjade personer att berätta. De upplever sig inte som brottsoffer, eller så skäms de. Det är som narkotikabrott – det sker i det fördolda, och den som utnyttjar kontrollerar att ingen går till polisen. Personer som vistas här utan tillstånd är en stor riskgrupp, säger Per Englund vid polisens nationella operativa avdelning (Noa) till TT.

ANNONS

Ofta rör det sig om arbetare från länder som Rumänien, Vietnam och Thailand, som saknar språkkunskaper och nätverk i Sverige, enligt Sveriges Radio. De jobbar långa arbetstider för låg eller ingen lön och befinner sig ofta i vad Per Englund kallar "ett osynligt fängelse".

I nagelsalongerna upptäcktes att många anställda var utsatta för stora hälsorisker genom farliga kemikalier och dålig ventilation.

Arbetsmiljöverket kommer att ställa krav på runt tre av fyra kontrollerade arbetsplatser, och nästan hälften gavs sanktionsavgifter. En tredjedel av nagelsalongerna förbjuds att fortsätta sin verksamhet.

Skatteverket har gått vidare med flera ärenden om otrygga anställningsförhållanden.

TT

ANNONS