Sprutor med coronavaccinet Comirnaty från Pfizer-Biontech. Arkivbild.
Sprutor med coronavaccinet Comirnaty från Pfizer-Biontech. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Stor studie bekräftar vaccinbiverkningar

En stor studie bekräftar ökad förekomst av hjärtmuskelinflammation hos främst unga män som vaccinerats med Pfizer-Biontechs coronavaccin – och ännu högre för dem som fått Modernas vaccin, enligt Läkemedelsverket.

ANNONS

Risken för hjärtmuskelinflammation, myokardit, är högre efter två doser än efter en med båda vaccinerna. Risken är också större med två doser Moderna (Spikevax) än två doser Pfizer-Biontech (Comirnaty), skriver verket i ett pressmeddelande.

"Jämfört med ovaccinerade män i åldrarna 16–24 år förekom det mellan 4 och 7 extra fall av myokardit per 100 000 vaccinerade inom 28 dagar efter andra dos av Comirnaty. Efter andra dos av Spikevax var samma siffra mellan 9 och 28 extra fall", säger Rickard Ljung, professor och läkare på verket och ansvarig för studien.

De extra fallen bland män 16–24 år betyder att det är 5 gånger vanligare med myokardit efter Comirnaty och cirka 15 gånger vanligare efter Spikevax jämfört med den ovaccinerade gruppen.

ANNONS

Vaccinering pausades

Även en ökad risk för perikardit, hjärtsäcksinflammation, noterades.

Båda biverkningarna bedöms alltjämt som mycket sällsynta.

Det finns också en förhöjd risk för kvinnor som vaccinerats med mRNA-vaccin att drabbas av myokardit men risken är mycket lägre än för män.

Det var preliminära resultat från studien som låg bakom Folkhälsomyndighetens beslut att pausa Modernas vaccin för personer under 30 år hösten 2021.

Fördelarna med vaccinet uppväger riskerna för biverkningar, skriver Läkemedelsverket.

"En styrka"

Majoriteten av myokarditfallen inträffade inom de första 7–10 dagarna efter vaccination. Inga dödsfall inträffade bland personer under 40 år.

Studien gjordes tillsammans med flera nordiska myndigheter och drygt 23 miljoner personer har ingått.

"Myokardit är sällsynt och då behövs en större population för att kunna studera dessa samband. I och med att vi i alla nordiska länder har liknande hälso- och sjukvårdssystem och heltäckande register är det nordiska samarbetet en styrka i dessa sammanhang", säger Rickard Ljung.

ANNONS