Stor ökning av vildsvin i Sverige

ANNONS
|

– Vildsvinsstammen är på tok för stor, den har gått överstyr, säger Per Pettersson, som äger åkermark på Hölö, i Södertälje kommun.


    Per Pettersson, markägare på Hölö, Södertälje valde att leja jägare för att slippa få åkermark förstörd av vildsvin.
Per Pettersson, markägare på Hölö, Södertälje valde att leja jägare för att slippa få åkermark förstörd av vildsvin.

Förra året totalförstördes 3 av 40 hektar åkermark efter att vildsvintrampat nerskörd på Per Petterssons ägor. Han beräknar att han gick miste om en intäkt på minst30000 kronor.

– Det fanns ingenting kvar att ta för allt låg platt på backen. Där de bökat kan det ligga stenar och det vill man inte ha ner i tröskan för det kostar hundratusentals kronor om det går åt pipan, fortsätter Per Pettersson.

Anfall bästa försvar

För att undvika att samma scenario upprepas i år slogs grödorna mot gårdens skogsområde ner redan i juli, och blev till helsäd, eller grönfoder som det ibland kallas.

ANNONS

Den tidiga skördengav jägare möjligheten att skjuta av vildsvinen.

– Efter att vi tagit bort den så hade de tio meter på sig att skjuta och de sköt tio grisar. Att det blev lite tryck på jakten gjorde att de överlevande försvann, säger Per Pettersson.

Lantbrukare förlorar pengar

Enligt Hans Andersson, professor i lantbruksekonomi vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, har närmare 40 procent av Sveriges lantbrukare drabbats av vildsvinens framfart.

– Totalt motsvarar de sammanlagda kostnaderna för det här cirka 7 procent av produktionsvärdet för allagrödor som växer på svensk åker, säger Andersson.

Läs också: Vildsvinen förstör Lena Olssons åkrar

SLU pekar bland annat på utfodringen av vildsvinsstammen,som bidragande faktor till deras explosionsartade ökning. En utfodring som många gånger utförs av jägare.

Jägare jagar gärna men inte gratis


    Torbjörn Larsson, förbundsordförande Svenska jägareförbundet.
Torbjörn Larsson, förbundsordförande Svenska jägareförbundet.

– En jägare går inte ut och skjuter vildsvin för att gräva ner det, säger Torbjörn Larsson, förbundsordförande i svenska jägareförbundet.

Jägareförbundet har länge förespråkat att svenska regeringen ska göra det enklare för jägare att sälja vildsvinskött. I dag ställs mycket högre krav på hanteringen av vildsvinskött, än till exempel älg, rådjur eller hjort.

För att få vildsvinskött sålt, behöver jägaren i regel sälja till en anläggning för vilthantering. Urjägarnas vy innebär det krångel och i mångt och mycket en jakt som inte är det minsta lönsam.

ANNONS

Samsyn krävs

– Ibland tar vissa anläggningar inte ens emot, de har fullt, säger Torbjörn Larsson.

EnligtHenrik Thurfjell, vildsvinsexpert vid SLU, kommer det krävas en samsyn och vilja från alla inblandade parter för att lösa vildsvinsfrågan.

– Det kräver en intensiv jakt, att man slutar matadjuren och att markägare ibland låter jägare jaga gratis på sin mark.

Det är dock oklart om gratisjakt skulle vara incitament nog för att jägarna.

Från utdöd till överflöd


    Grafik från TT, baserad på information från Jägareförbundet.
Grafik från TT, baserad på information från Jägareförbundet.

Problemet med vildsvinen är enligt Naturvårdsverket inte att antalet vildsvin ökar, i sig. Det som ställer till det äratt vildsvinsstammen i dag är för koncentrerad till olika delar av landet, som riskerar att drabbas hårt av det.

Målet enligt myndighetenär alltså att få en spridd stam av vildsvinet som frodats sedan man återfördearteni Sverige på 70-talet. Innan dess var den i princip utrotad.

Avskjutning av vildsvinen har gått om älgen

– Förra året fälldes närmare 100000 vildsvin och under samma jaktår fälldes drygt 80000 älgar, säger Christer Pettersson, sakkunnig vid vildsvinsförvaltningen påNaturvårdsverket

Naturvårdsverket menar att densvenska vildsvinsstammen breder ut sig. Mellan 200000 och 300000 vildsvin uppskattas böka omkring i landet. Flest finns i Uppland, Sörmland och Skåne. Stammen är i dock generellt sett svår att ha exakt koll på. Christer Pettersson förklarar hur man bär sig åt med den smått knepiga mätningen av vildsvinsstammen.

ANNONS

– Vildsvin lever flockvilt och är främst aktiva på natten. Det gör det svårtatt inventera storleken på stammen. Men avskjutningen och antalet trafikolyckor med vildsvin ger en bild av utbredningen, säger Christer Pettersson, på Naturvårdsverket.

Fakta: Explosionsartad tillväxt

Anledningar till att vildsvinsstammen ökat så kraftigt:

Djuren utfodras under vintern.

Förra året var ett så kallat ollonår, med ovanligt stor tillgång på just ollon.

De senaste vintrarna har varit milda i södra Sverige.

Källa: LRF, Hans Andersson, professor i lantbruksekonomi vid SLU.

ANNONS