Den stora bristen på busschaufförer börjar märkas av i branschen – och värre kan det bli, visar ny prognos. Arkivbild.
Den stora bristen på busschaufförer börjar märkas av i branschen – och värre kan det bli, visar ny prognos. Arkivbild.

Stor brist på busschaufförer

Det råder bussförarbrist. 7 300 nya förare behövs fram till 2020 för att täcka branschens behov, enligt en prognos från Transportföretagen.

ANNONS
|

En fjärdedel av Sveriges busschaufförer är över 60 år och det kommer att uppstå en lucka på arbetsmarknaden. Mellan 2018 och 2020 kommer 2600 personer att gå i pension, visar branschorganisationen Transportföretagens senaste undersökning.

- Vi vill varna för det här och om inget förändras så kommer det bli svårt att upprätta den standard som vi är vana vid. I slutändan drabbar det resenärer, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

ANNONS

Få kvinnor i yrket

Undersökningen visar att en stor majoritet av bussbolagen har anställningsbehov och av dessa har sex av tio svårt att hitta ny personal. Enligt Transportföretagens bedömning har branschen mycket att vinna på att nå ut till nya grupper, till exempel kvinnor då andelen kvinnliga busschaufförer endast är 14 procent.

Transportföretagen anser också att det finns mycket att göra från statligt håll, en kraftig utbyggnad av yrkesutbildningen skulle göra att fler hade möjligheten att utbilda sig. CSN-lån för körkortskostnaden är en annan åtgärd som skulle underlätta för människor som vill köra buss.

- Fler som vill ta steget in i branschen sent i livet ska kunna göra det. Vi är just i brytningstiden för det här men tyvärr ser vi att många bolag har problem redan nu, säger Mattias Dahl.

En stolt yrkeskår

Fackförbundet Kommunals trafikavdelning känner väl till problemen med att rekrytera i branschen. Ombudsmannen Mario Gavran tror att problemet är att många människor, i synnerhet unga, inte inser vilka fördelar yrket har.

- Våra medlemmar talar ofta positivt om friheten och de sociala mötena. Det är en stolt yrkesgrupp som är drivande för att förbättra sina arbetsvillkor, säger han.

ANNONS

Att endast göra det möjligt att fler utbildar sig är inte tillräckligt, det krävs riktade informationsinsatser, anser Mario Gavran.

- Många kanske inte ens vet om att den här möjligheten till jobb finns, med en ingångslön på närmare 25000 kronor dessutom. Inte så dumt om du just kommit från gymnasiet.

TT

Fakta om Transportföretagens rapport

Bussföretagen i Sverige behöver anställa 7300 bussförare mellan 2018 och 2020.

Bussföretagen behöver också anställa 400 mekaniker och 120 trafikledare mellan 2018 och 2020.

Åtta av tio företag har behov av att rekrytera. Av dessa uppger sex av tio företag de har haft svårt att rekrytera bussförare under det senaste året. Tre av fyra företag har haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.

Det råder brist på kvinnor i bussbranschen. 14 procent av de anställda bussförarna är kvinnor.

Var fjärde bussförare är över 60 år.

1100 bussförare beräknas gå i pension under 2018 och 1500 mellan 2019 och 2020.

Källa: Transportföretagen

ANNONS