Stölder av sprängmedel vid byggen

ANNONS
|

I takt med att militären gjort det svårare för utomstående att komma åt deras vapenarsenal så har grovt kriminella hittat nya sätt att tillskansa sig sprängämnen - som hos stora byggprojekt.

-Grovt kriminella får inga legala tillstånd att köpa sprängämnen, men ändå är det just legala sprängämnen som vi hittar i många husrannsakningar. Då får man börja i den änden. Vilka har tillgång till detta? De stora förbrukarna är gruvindustrin, stenbrott, vägbyggen och övriga byggen. Det är vår arbetshypotes, säger Lars Göran Mårtensson, vid polisens bombgrupp, Nationella bombskyddet, till DN.

DN lyfter bland annat upp det stora, pågående bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm som exempel på ett ställe där kriminella skulle kunna ha kommit över sprängämnen. Men enligt Jenny Ryderstedt, kommunikatör för projektet, har det inte förekommit några stölder.

-Jag har ringt runt till våra projektledare och vi har inte gjort några polisanmälningar och de känner inte till några stölder, säger hon till TT.

Hon säger att det finns väldigt strikta regler för att förvara och hantera sprängämnen.

-Det handlar ofta om att du bara får ta ner så mycket i tunneln som du behöver just då och innan du använder det ska det förvaras i låsta sprängkistor, vilket är ungefär som ett stort kassaskåp.

Sprängmedlet, som enligt Jenny Ryderstedt används i 90-95 procent av fallen, består av två ämnen som sprutas in i berget och på så sätt blir verksamt.

ANNONS
-Skulle du stjäla med dig det här så skulle du inte kunna använda det som sprängmedel.

Roland Nilsson, tekniker på Nationella bombskyddet i Malmö, säger att det i år har skett fler sprängningar än tidigare i Malmöregionen. Framför allt har det handlat om bilar och företagslokaler.

-Vi är uppe och tangerar förstaplatsen i Europa, säger han.

Som förklaring anger han organiserad brottslighet och stor tillgång på sprängmedel. Han säger att man i södra Sverige misstänker att mycket smugglas in från utlandet, men tror även att stölder från byggarbetsplatser kan ligga bakom.

-Vi har starka misstankar men kan inte belägga det.

Polisen har gjort flera större beslag av sprängmedel i södra Sverige och i ett av fallen vet man att medlet var stulet från ett stenbrott.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är mitt uppe i ett arbete där man ser över regler och föreskrifter runt explosiva varor. Enhetschefen Ingemar Malmström tycker att polisens misstankar om stölder måsta tas på fullaste allvar.

-Det är inte bara en fråga om att sätta bättre lås och ha bättre förråd utan lika viktigt är att man tänker på personkontroll av dem som ska hantera sprängämnena.
ANNONS