Försvarsminister Pål Jonson (M). Arkivbild.
Försvarsminister Pål Jonson (M). Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Stärkt skydd efter ökad hotbild i Östersjön

Två svenska korvetter ska från och med fredag patrullera Östersjön – som en del av en stor satsning på skydd av kritisk undervattensinfrastruktur.

ANNONS
|

Det har försvarsministrarna i försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) beslutat på tisdagen. Totalt handlar det om ett 20-tal örlogsfartyg, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

– Det här är första gången som man använder JEF på det här sättet genom att då kunna bedriva ökad sjöbevakning på Östersjön som syftar till att skydda kritisk infrastruktur under vatten, säger Jonson till TT och fortsätter:

– Bakgrunden till det är naturligtvis att säkerhetsläget är fortsatt försämrat. Genom den här ökade närvaron har man bättre förutsättningar att kunna följa andra fartygsrörelser på Östersjön och man har också möjlighet att kunna få en bättre sjölägesbild.

ANNONS

Signal till Ryssland

Verksamheten är enligt Jonson en förlängning av Natos ökade stöd efter den upptäckta gasläckan i Finska viken. Åtgärden pågår från och med fredag fram till den 15 december – med möjlighet till förlängning.

Förutom att skydda kritisk infrastruktur ska åtgärden även avskräcka.

– Det handlar också om avskräckning och om att agera stabiliserande på Östersjön. Det handlar bland annat om att Ryssland utgör en dimensionerande faktor för vår försvarsförmåga och också utgör ett säkerhetshot för alla länder kring Östersjön.

Skador på kablar och ledningar

Under den senaste tiden har skador vid flera tillfällen upptäckts på kablar och ledningar i Östersjön. I oktober meddelade regeringen att en telekommunikationskabel mellan Sverige och Estland skadats. En dryg vecka tidigare upptäcktes sabotage på en gasledning och en telekomkabel mellan Finland och Estland. Förra hösten upptäcktes även totalt fyra läckor på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 som går från Ryssland till Tyskland.

JEF är ett försvarssamarbete mellan tio länder i norra Europa. Sverige har deltagit sedan 2017.

ANNONS