Spänt läge när EU:s industristrategi ska läggas fram

En strategi för hur företag inom EU ska bli grönare och samtidigt stärka konkurrenskraften läggs fram i mars. Men mellan medlemsländerna går åsikten om vägen hit isär. Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan (S) varnar för protektionism och ser innovation som vägen framåt.