Språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP). Arkivbild.
Språkrören Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP). Arkivbild.

Sommarhettan hissar miljöfrågan inför valet

Efter sommarens extrema temperaturer och kraftiga bränder har klimatet seglat upp som väljarnas näst viktigaste fråga.

ANNONS
|

Av 1025 tillfrågade rankar 16 procent miljö som den viktigaste frågan i en ny undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Expressen. Det är en uppgång med sex procentenheter sedan i juli.

Miljöpartiet (MP) har högst förtroende bland väljarna i miljöfrågan, 25 procent anser att partiet har den bästa miljöpolitiken. Men väljarna tycks även känna stor tillit till Centerpartiet (C) när det handlar om miljön. 19 procent ger C högst förtroende för miljöpolitiken.

- Rimligen kommer både partierna att kunna gynnas av att frågan upplevs som viktigare. Men det återstår att se hur omfattande de effekterna blir, säger Tommy Möller.

ANNONS

Klimatfrågan abstrakt

MP har sakägarskap i klimatfrågan, anser Möller, men problemet är att ämnet är abstrakt och spänner över lång tid – vilket gör den svåranpasslig till valkampanjer.

- I en valkampanj brukar frågor kring plånbok, jobb, skola och omsorg dominera. Men det är möjligt att det blir lite annorlunda den här gången, säger Tommy Möller och tillägger att man får gå så långt bak som 1988 för att hitta en valrörelse där miljöpolitiken var en av de dominerande frågorna.

Efter sommarens varma väder behandlas klimatfrågan närmast alarmistiskt i debatten, men frågan är hur länge den tar plats på dagordningen.

- Jag tror att den här frågan kommer att leva genom hela valrörelsen, egentligen alldeles oberoende av väderlek och bränder framöver. Det är svårt att tro att det här bara kommer att glömmas bort, säger Tommy Möller.

Han understryker också att en valrörelse kännetecknas av att flera frågor debatteras samtidigt och att miljön då oavsett blir en fråga jämte andra.

ANNONS

Invandring viktigast

Den viktigaste frågan för väljarna är dock fortfarande invandring, som också ökat med fyra procentenheter i mätningen. Tommy Möller understryker att frågan är bred och sträcker ut sig över många andra sakfrågor, som skola, vård, omsorg och jobb.

- I debatten kretsar väldigt många politikområden rent konkret väldigt mycket kring integrationsproblem. Det blir ännu tydligare om man adderar integration med invandring.

TT

Fakta: Viktigaste valfrågan

Invandring, 23% (+4)

Miljö, 16% (+6)

Sjukvård, 13% (-3)

Lag och ordning, 9% (-3)

Integration, 9% (-3)

Sveriges ekonomi, 9% (+4)

Skola och barnomsorg, 7% (-5)

Jobb, 6% (+2)

Jämställdhet, 3% (-1)

Äldreomsorg, 3% (0)

Försvar, 2% (+1)

Vet ej/ej svar, 0% (-1)

Undersökningsperiod: 2–7 augusti 2018

Metod och urval: Demoskops slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel.

Källa: Demoskop

ANNONS