1,2, 3... Risken finns att Socialstyrelsen räknat fel och blandat ihop olika sannolikheter vid åldersbedömningar av asylsökande.
1,2, 3... Risken finns att Socialstyrelsen räknat fel och blandat ihop olika sannolikheter vid åldersbedömningar av asylsökande.

Socialstyrelsen vill inte prata om felräkning

Två statistiker är starkt kritiska till hur beräkningarna vid åldersbedömningar av asylsökande går till. Enligt forskarna räknar Socialstyrelsen helt fel när de räknar ut risken för att ett barn bedöms som vuxen.

ANNONS

Därmed riskerar barnet få sämre förutsättningar i asylprocessen, enligt Johan Bring och Lars Rönnegård, båda professorer i statistik vid Högskolan i Gävle.

- Socialstyrelsen har gjort två grundläggande fel, säger Johan Bring.

Det ena, säger han, är att Socialstyrelsen har beräknat sannolikheten för att en som bedömts som vuxen är ett barn, vilket inte är samma sak som att bedöma sannolikheten för att ett barn bedöms som vuxen.

ANNONS

- Socialstyrelsen räknar åt fel håll, så att säga, säger han.

Blandar ihop

Det andra felet är att det är olika åldrar i de studier som ligger till grund för sannolikhetsbedömningarna, vilket inte ger samma sannolikhet för den ålder som Migrationsverket vill utreda, det vill säga om någon är under eller över 18 år.

- Om du har en grupp tioåringar får du en sannolikhet för att någon ska bedömas som vuxen, och om du har en grupp 17-åringar får du en annan. Det säger sig självt, säger Johan Bring.

TT: Kan de inte räkna på Socialstyrelsen?

- Många kan säkert räkna, men i det här fallet har de inte räknat rätt. Det första felet, att blanda ihop sannolikheter, kan jag förstå, men inte det andra. Att man måste ta hänsyn till åldersfördelningarna borde de flesta känna till, säger Johan Bring.

ANNONS

Inga papper

Socialstyrelsen ska nu träffa de båda statistikerna den 4 april för att diskutera beräkningarna.

- Innan dess vill vi inte kommentera saken, säger Hanna Anander, pressekreterare på Socialstyrelsen.

En orsak till detta, säger Johan Bring, är att de själva inte vet om de räknat rätt eller inte, eftersom dokumentation saknas.

- Den som har räknat ut detta har slutat på Socialstyrelsen samtidigt som det inte finns någon dokumentation, vilket är riktigt dåligt. Det är ju ett grundläggande krav, att det finns dokumentation på sådana här saker så att man kan gå tillbaka och kontrollera, säger Johan Bring.

TT: Hur ser du på dessa felberäkningar?

- De är väldigt allvarliga, så klart, eftersom det rör en så pass viktig och kontroversiell fråga.

ANNONS
TT

Fakta: Två undersökningar

De medicinska åldersbedömningarna är frivilliga och innebär att man går igenom två undersökningar.

Den ena är en röntgenundersökning av visdomständerna, den andra en magnetkameraundersökning av knäleden. Dessa utförs av leverantörer som Rättsmedicinalverket upphandlat.

Efter undersökningarna gör en rättsläkare ett rättsmedicinskt utlåtande om vilken ålder den asylsökande har. Det görs med olika standardsvar.

Utlåtandet blir sedan en del i den stödbevisning som Migrationsverket använder sig av i beslut om uppehållstillstånd.

Ordet frivillig i detta sammanhang är dock en sanning med modifikation, eftersom undersökningen bara utförs i de fall där Migrationsverket tvivlar på den asylsökandes ålder. Om personen i fråga nekar beslutar Migrationsverket på det underlag som finns. Sannolikheten är då stor att personen bedöms vara över 18 år.

Källa: Rättsmedicinalverket

ANNONS