Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Socialstyrelsen: Färre äldre insjuknar – tack vare vaccinet

Allt färre personer på äldreboenden dör med covid-19 – tack vare den vaccinering som hittills skett. Det glädjande beskedet lämnade Socialstyrelsen på torsdagens presskonferens.
– Vaccinationerna har en väsentlig betydelse, säger folkhälsorådet Iréne Nilsson Carlsson.

80 procent av de svenskar som bor i särskilt boende för äldre, Säbo, har fått minst en dos vaccin mot covid-19. Det meddelande statsepidemiolog Anders Tegnell på torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens. Av de som är 90 år eller äldre, oavsett boendeform, har cirka 18 procent fått båda doser.

LÄS MER: Besöksförbud på Göteborgs äldreboenden förlängs inte

Trots att många alltså fortfarande saknar fullt skydd har vaccinationernas effekt börjat synas i statistiken, uppgav Socialstyrelsen på samma presskonferens. Vecka 5 registrerades 195 nysmittade personer på Säbo, vilket är den lägsta siffran sedan oktober förra året.

LÄS MER: Bara en vaccinspruta till vissa som haft covid-19

– Det vi ser nu är en effekt av vaccinationerna på antalet nysmittade, att det går ner så pass kraftigt, säger Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen.

Dessutom smittas numera personer med hemtjänst i större utsträckning än de på Säbo, medan förhållandet var det omvända för två veckor sedan.

– Det hänger sannolikt ihop med att vaccinationerna har kommit så pass mycket längre inom Säbo. Och att vaccinationerna faktiskt har en väsentlig betydelse, säger Iréne Nilsson Carlsson.

LÄS MER: Influencers sprider konspirationsteorier om corona vaccin: ”Ett osynligt krig”

Fakta: Vem vaccineras när?

Fas 1

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper:

 • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer i åldern 60–64 år
 • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
 • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.
 • Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:
 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
 • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes typ 1 och typ 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.