Socialen anmälde inte våldtäkt på flyktingflicka

Socialtjänsten i Karlskrona kommun beslutade efter två månaders väntan att inte anmäla en våldtäkt som en flyktingflicka på ett HVB-hem utsatts för, skriver BLT. Nu har den misstänkte våldtäktsmannen misshandlat flickan.

ANNONS
|

Våldtäkten ska ha begåtts 2015 av en man som fortfarande bor på ett intilliggande asylboende utanför Karlskrona. Den då 16-åriga flickan berättade vad som hänt för personalen på HVB-hemmet, som även meddelade flickans gode man.

Två månader efter våldtäkten, i februari förra året, beslutade socialtjänsten i Karlskrona kommun tillsammans med den gode mannen att inte göra någon polisanmälan. De gjorde bedömningen att en polisanmälan inte skulle leda till något eftersom flickan inte ville peka ut mannen eller medverka till anmälan. Socialen ansåg att de "motiverande samtal" som hölls med flickan var tillräckligt stöd för henne.

ANNONS

Händelsen hade fallit i glömska om inte den misstänkte våldtäktsmannen i april misshandlat den nu 18-åriga kvinnan. I anmälan till polisens ledningscentral sägs då ett en boende på ett HVB-hem "blivit misshandlat av en man som tidigare våldtagit henne".

Från kommunens sida säger man att principen är att anmäla, men i vissa fall låter man bli om det innebär att barnet tappar förtroendet för personalen och socialen. Chefen för HVB-hemmet har uppgett för polisen att hon inte hade något ansvar att anmäla eftersom våldtäkten inte skett på boendet.

TT

ANNONS