Socialdemokraterna går framåt i GP/Sifo

Socialdemokraterna går framåt och Kristdemokraterna finns snart inte alls. Årets första GP/Sifo illustrerar också varför Anna Kinberg Batra tvingades agera.

ANNONS
|

På ett sätt är mätningen redan inaktuell. Underlaget samlades in före det att Anna Kinberg Batra ändrade förutsättningarna för svensk inrikespolitik. Allt talar för att nästa mätning kommer att bli än mer spännande.

Därmed inte sagt att det saknas intressanta tendensen i januarimätningen.

• Väljarna köper Stefan Löfvens verklighetsbeskrivning i högre utsträckning än Anna Kinberg Batras. Trots att Moderatledaren målar tillståndet i landet i svart och talar om att otryggheten breder ut sig och att utanförskapet växer, går det största regeringspartiet framåt. Det verkar som att fler som känner igen sig i Stefan Löfvens budskap om att landet är på rätt väg. Socialdemokraterna är inte tillbaka på sitt valresultat från 2014, men når nästan 30 procent. Intressant är också att S vinner tillbaka väljare från SD i högre grad än vad M gör.

ANNONS

• Kristdemokraterna backar till 2,6 procent och är i dag mycket långt från att komma in i riksdagen på egen kraft. Så här lågt stöd har partiet inte haft sedan 1995. KD har visserligen inte mejslat ut någon tydlig ny profil sedan partiledarbytet, utan snarare kommit med spridda utspel i olika frågor. Men på en punkt har Ebba Busch Thor varit tydlig: hon är den av alliansledarna som under längst tid talat för att de borde fälla regeringen med en gemensambudget. Något som alltså inte belönats av väljarna.

• Trots en offensiv satsning i debatten, med tydligare politisk inriktning och en hårdare framtoning står Moderaterna i princip stilla. I Stockholm, där partiet tidigare haft ett mycket starkt fäste, är M nu nere på 22,6 procent – och är därmed lika stora som Socialdemokraterna i huvudstaden.

Det är lätt att förstå varför diskussionen, som pågått bland partifolket under en tid, att någonting måste hända har uppkommit. I deras ögon fungerade det inte längre att allt hårdare kritisera regeringens politik – men ändå inte göra någonting åt det. Inom partiet är det många som välkomnat den kursändring som Anna Kinberg Batra meddelade på torsdagen. Men kommer den att lyfta partiet i opinionen?

ANNONS

Kristdemokraterna, som redan tidigare slagit in på samma väg, är ju inte precis någon framgångssaga för närvarande. Dessutom har Moderaterna just nu sitt starkaste stöd (26,8 procent) hos kvinnor mellan 30 och 49 år – en väljargrupp som inte i särskilt hög utsträckning tilltalas av Sverigedemokraternas politik. Det är inte otänkbart att många av dem kommer att reagera negativt på Anna Kinberg Batras planer på ett politiskt närmande till SD.

Ytterligare en aspekt som talar för att Kinberg Batras nya strategi kan ha sina brister är att det enda Alliansparti som går bra är Centern, det borgerliga parti som tydligaste tar avstånd från Sverigedemokraternas politik. I decembermätningen noterade partiet den högsta siffran sedan Olof Johanssons tid som partiledare. Nu är de till och med över den, om än högst marginellt.

Å andra sidan har Liberalerna, som också vill hålla SD en bra bit ifrån sig, stora problem att locka väljare. Partiet är nere på samma katastrofala siffra som vid valet 2014.

Men allt detta handlar, som sagt, om hur väljarna resonerade före Moderaternas utspel om att fälla regeringen. Tiden får utvisa vem som vinner och förlorar på det.

Fakta: Tre tendenser

MP nära spärren

Miljöpartiet har inte lyckats locka tillbaka de väljare som försvunnit på grund av turbulens i ledningen, kaos i riksdagsgruppen och kompromisser i regeringen. Partiet är nu farligt nära spärren till riksdagen.

SD fortsatt stabilt

Under mandatperioden har Sverigedemokraterna breddat sin politik och vunnit väljarnas förtroende i fler frågor. Men partiet är fortfarande i första hand de lågutbildade männens parti. Bara var tionde kvinna och var tolfte akademiker skulle rösta på SD.

Rödgröna blocket störst

Skillnaden mellan blocken är 2,9 procentenheter till de rödgrönas favör, till stor del tack vare att Vänstern står stadigt på 8 procent. De två regeringspartierna lyckas bara attrahera 34 procent av väljarna i januarimätningen.

ANNONS