Skolinspektionen stänger två skolor i Örebro som drivs av Al-Ahzar Stiftelsen. Arkivbild.
Skolinspektionen stänger två skolor i Örebro som drivs av Al-Ahzar Stiftelsen. Arkivbild. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Skolor i Örebro stängs –kopplingar till IS

Skolinspektionen stänger två skolor i Örebro som drivs av Al-Ahzar Stiftelsen, bland annat efter det att Säpo bedömt att barn troligtvis utsätts för radikalisering och rekrytering till våldsbejakande miljöer.
– Det är mycket allvarligt att våldsbejakande extremister tar sig in i skolväsendet, säger skolinspektionens jurist Anders Gullberg.

ANNONS

Skolinspektionens beslut beror på yttranden från flera olika instanser, däribland Säkerhetspolisen, Säpo, där det framgår att en person som fram tills nyligen satt i stiftelsens styrelse har rest till Syrien för att ansluta sig till IS.

"Enligt Säkerhetspolisen är AA (den före detta styrelseledamoten) alltjämt en anhängare av våldsbejakande islamism och AA har ett brett kontaktnät inom den våldsbejakande islamistiska miljön i Örebro", skriver Skolinspektionen i sitt beslutsunderlag.

Radikaliserar barn

I Skolinspektionens beslut framgår det också att barn i verksamheten enligt Säpo "troligtvis utsätts för radikalisering och rekrytering till en miljö som accepterar våld eller brottslighet som metod för politisk förändring".

Flera anställda, utöver den före detta styrelseledamoten, ska också ha varit under uppföljning av Säpo med anledning av att det funnits misstankar om att de varit anhängare till den våldsbejakande islamismen i Örebro.

ANNONS

Uppgifter från Säpo visar också att styrelsen godkänt undervisning där det finns risk för att barn utsätts för "icke demokratiska värderingar".

Skolorna som stängs ligger i Vivalla och i Mellringe och meddelades om beslutet under torsdagen, dagen efter det att eleverna gått på sommarlov.

Utbildningsministern: Måste rensas

I ett mejl till TT kommenterar utbildningsminister Anna Ekström att "extremism och kriminalitet ska rensas ut ur den svenska skolan. Allt annat är uteslutet."

"De skärpta bestämmelserna för ägar- och ledningsprövning som regeringen såg till att införa, och som började gälla i januari 2019, har nu använts vid ett flertal tillfällen av Skolinspektionen för att sätta stopp för olämpliga ägare till skolor, och det är bra. Det är tydligt att de skärpta reglerna är ett välkommet och kraftfullt verktyg för att stoppa olämpliga huvudmän från att driva skolor", säger Anna Ekström enligt mejlet.

Ytterligare skäl till varför tillståndet att bedriva skolverksamhet dras in är av ekonomisk natur, men enligt Skolinspektionens jurist Anders Gullberg är det främst uppgifterna om den våldsbejakande islamismen som legat bakom beslutet.

Satt kvar till i juni

Uppgifterna från Säpo kom till Skolinspektionens kännedom i slutet av maj i år. Mannen som ska ha rest till Syrien lämnade sin styrelsepost efter sex månader strax därefter, den 1 juni i år. Troligtvis på grund av att uppgifterna kommit fram, säger Anders Gullberg, jurist på Skolinspektionen.

ANNONS

– Det är mycket allvarligt att man tillåter inflytande från personer som ingår i en våldsbejakande extremistisk miljö och att man tillåter undervisning där det finns risk för att barn utsätts för icke-demokratiska värderingar. Vi tar det på största allvar, säger han.

Stiftelsen: Beror på området

Al-Azhar Stiftelsen i Örebro har möjlighet att överklaga beslutet. I ett yttrande till Skolinspektionen har stiftelsen sagt att skolan är verksam i ett område där radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism förekommer och att det är en utmaning för skolan. Stiftelsen tillbakavisar Säpos uppgifter.

Skolinspektionen anser däremot inte att detta kan ses som ett argument till varför en person som under kriget i Syrien anslöt sig till IS och sedan kom tillbaka till Sverige, tillåtits sitta i ledningsgruppen. Det var ett misstag, erkänner Al-Azhar Stiftelsen i sitt yttrande.

TT har sökt stiftelsen.

Fakta: Ägar- och ledningsprövning

Sedan 2019 gör Skolinspektionen ägar- och ledningsprövning av fristående skolor.

Kravet på lämplighet innebär att vd, styrelsemedlemmar och ägare var och en ska visa att de inte gjort sig skyldiga till grövre brott eller har ekonomiskt misskött andra bolag eller föreningar. De kommer därmed att kontrolleras hos polisen, Kronofogden och andra myndigheter.

De som ska leda friskoleverksamheten måste också kunna visa att de har tillräcklig kompetens om skoljuridik och ekonomi i gruppen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas.

Källa: Skolinspektionen

ANNONS