Man lär både ämneskunskaper och språket bäst när man läser på sitt eget modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström. Arkivbild.

Skolministern: Elever lär sig bäst på svenska

Gymnasieelever som har engelska som undervisningsspråk riskerar att få försämrade kunskaper i det svenska språket. Nu föreslår Skolverket att reglerna stramas åt.

Skolverket skriver i en ny rapport till regeringen att engelskspråkig undervisning har förhållandevis blygsamma effekter på elevernas kunskaper i engelska, men att den kan innebära risker för elevernas utveckling av det svenska språket.

- Jag blir inte förvånad. Man lär både ämneskunskaper och språket bäst när man läser på sitt eget modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till TT.

Bli aktiva medborgare

Den svenska språklagen säger att det allmänna, till vilket skolan räknas, har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Och läroplanen talar om att det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen.

- Skolan har ett viktigt ansvar för att elevernas svenska språk ska utvecklas. Inte bara för att de ska lära sig mycket i ämnena utan också för att de ska kunna vara aktiva medborgare i vårt samhälle, säger Anna Ekström.

Lärare med utländsk lärarexamen som undervisar på engelska är nu undantagna från krav på svensk lärarlegitimation om de inte undervisar i språkämnen. Men här vill Skolverket att reglerna skärps och föreslår att undantaget på sikt ska tas bort, inte bara på gymnasiet utan även i grundskolan. Men på den punkten är ministern tveksam.

- Man bör väga in att vi har en jättestor lärarbrist. Och jag för min del är glad om vi i den svenska skolan kan använda engelskspråkiga lärare som har en god lärarutbildning, säger Anna Ekström.

Vill utreda vidare

Skolverket pekar också på problem i att hålla undervisningen på engelska. De elever som är duktiga i ett specifikt ämne, men svagare på engelska, kan ha svårt att redovisa sina kunskaper och därmed riskera sämre betyg än de förtjänar. Skolverket vill därför att det ska utredas vidare om det ska regleras från vilket språk elevernas kunskap i skolan ska bedömas.

Skolverket är i övrigt återhållsamt i sina förslag till regeringen vad gäller undervisningen på engelska i gymnasiet. De anser inte att regeringen ska tillskjuta särskilda bidrag till skolor som bedriver undervisning på engelska, och heller inte att staten i nuläget ska erbjuda särskilda utbildningsinsatser för lärare i engelskspråkig undervisning.