Sjuksköterskor hotas av patienter och anhöriga

Arga blickar, hotfulla kommentarer och i värsta fall fysiskt våld. Enligt ny forskning är det är exempel på vad svenska sjuksköterskor utsätts för av patienter och anhöriga. - Jag känner igen allt, säger sjuksköterskan Anna Heikki.

ANNONS
|

Hotfulla situationer från patienter och anhöriga är ett problem inom sjukvården, visar ny forskning. Det handlar dels om diffusa hot som inte är direkt uttalade, men det kan också uppstå mer öppna konflikter mellan sjuksköterskor och patienter. I vissa fall utsätts dessutom sjuksköterskor för fysiskt våld.

- Jag känner själv igen alla exempel, och det är det nog många inom sjukvården som gör, säger specialistsjuksköterskan och forskaren Anna Heikki, vid Sahlgrenska Akademien i Göteborg.

Hon har tillsammans med kolleganKarin Avander gjort den nya studien, som baseras på intervjuer med 14 sjuksköterskor inom traumasjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Inom traumasjukvården vårdas främst patienter som utsatts för fysiskt våld, samt patienter med beroendeproblematik. Detta har visat sig vara faktorer som ökar risken för att uppträda hotfullt eller våldsamt gentemot andra.

ANNONS

Enligt studien är det är vanligt att sjuksköterskor utsätts för hotfulla situationer genom arga blickar och speciella tonlägen. Det uppstår också ibland konflikter mellan patienter och sjuksköterskor angående exempelvis medicinering. Även fysiskt våld förekommer

- Verbala hot är vanligare, men fysiskt våld förekommer också, säger Anna Keikki.

Konsekvenserna av de upplevda hoten var både kort- och långsiktiga. Känslor som beskrevs var rädsla och att känna sig förolämpad, stressad och osäker. Flera sjuksköterskor beskrev också att de kände sig överbeskyddande hemma och upplevde en rädsla över att bli igenkända på fritiden.

- Det här påverkar hur man mår som privatperson, och i många fall blir det en rädsla som följer med hem, säger Anna Heikki.

Hur kan komma till rätta med det här problemet?

- Det pågår ett övergripande säkerhetsarbete på sjukhuset, där man utbildar personal i hur man ska uppträda. Det handlar till exempel om att inte vara ensam och att hålla vissa dörrar låsta. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt.

ANNONS