Pliktrådet ser allvarligt på de fortsatta bristerna när det kommer till materiel och personlig utrustning för värnpliktiga. Arkivbild.
Pliktrådet ser allvarligt på de fortsatta bristerna när det kommer till materiel och personlig utrustning för värnpliktiga. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Sjukdomsutbrott och skavsår bland värnpliktiga

Trosor som ger skavsår, akut brist på skyddsglasögon och sjukdomsutbrott efter att värnpliktiga gått blöta i flera dygn.
Trots tidigare larm är bristen på utrustning för värnpliktiga fortsatt allvarlig, enligt Pliktrådet.
– Det är helt oacceptabelt, säger ordförande Alice Nilsson.

ANNONS

Problemet med underkläder för värnpliktiga kvinnor är ännu inte löst. Kvinnliga soldater tvingas använda trosor som ger dem skavsår eftersom det råder brist på den trosmodell som de flesta anser är funktionsduglig. Det konstaterar Pliktrådet, som under hösten har besökt två tredjedelar av av alla förband för årets värnpliktiga.

Därtill har man vid besöken stött på sjukdomsutbrott av rosfeber och svinkoppor. Värnpliktiga vittnar om att de gått blöta flera dygn då de saknar ordentliga regnställ och kängor. De ska också ha tvingats låna kläder av varandra, vilket kan ha bidragit till smittspridning. Soldater har dessutom själva fått köpa utrustning för flera tusentals kronor, något som inte är tillåtet.

ANNONS

Detta är bara några av de allvarliga brister kring materiel och personlig utrustning som Pliktrådet kan konstatera kvarstår – trots tidigare larm.

– Rent spontant känns det inte som att Försvarsmakten tar det på tillräckligt stort allvar. Det kan göras mer och det kan gå snabbare, säger Pliktrådets ordförande Alice Nilsson och tillägger:

– Nu har det snart gått 20 veckor sedan de första ryckte in och det är först nu vi börjar se skillnad i antalet regnställ, kängor, handskar och skyddsglasögon, men det är fortfarande förband som står utan.

Skjuter utan glasögon

Mest akut är bristen på skyddsglasögon. Pliktrådet har sett exempel på att befäl under skarpskjutningar uppmanat sina värnpliktiga att "skjuta på känsla" eller skjuta utan glasögon, då soldaterna fått felaktiga glasögon som immat igen.

Alice Nilsson ser allvarligt på att bristerna går ut över verksamhetssäkerheten och de värnpliktiga.

– Man pliktar in dem, tvingar dem att göra en utbildning och sedan kan man inte förse dem med den utrustning som krävs. I stället ska de riskera sin egen hälsa. Det är helt oacceptabelt.

Tidigare larm

Situationen påverkar både utbildningsmiljön och de värnpliktigas förtroende för Försvarsmakten, enligt Alice Nilsson.

– Man hade inte gjort så här på en vanlig arbetsplats. Säg att det blir krig, då kanske det inte heller finns skyddsglasögon. Men nu är det inte så, det är fred, vi övar och utbildar – då ska man också få rätt förutsättningar för att göra det.

ANNONS

Problemen är långt ifrån nya. Redan 2019 flaggade Pliktrådet för bristen på utrustning, då gällde det främst underkläder för kvinnor, hörselskydd och skyddsglasögon. Tidigare i höstas slog man återigen larm, bland annat om bristen på vattentåliga kängor till värnpliktiga.

"Pinsamt"

Även om vissa akuta åtgärder, som inköp av regnställ och kängor, har presenterats är Alice Nilsson kritisk till att de långsiktiga lösningarna dröjer.

– Jag tycker det är pinsamt. Man tar försvarsbeslut om flera år framåt och vet redan nu att det nästa år kommer vara 7 000 som gör värnplikt och att det 2030 kommer vara cirka 10 000. Då borde man också kunna beställa materiel utifrån det.

När det gäller underkläderna anpassade för kvinnor säger Försvarsmakten att det ska finnas i det nya uniformssystemet som ska levereras 2024.

– Men sett till vad som har lovats tidigare, bland annat kroppsskydd 23D för kvinnor som skulle vara levererat vid midsommar, så hålls inte de här orden, så vi ser väldigt tveksamt på lösningarna man presenterar.

Fakta: Bristen på utrustning inom Försvarsmakten

Redan i samband med försvarsbeslutet 2015 tilldelades Försvarsmakten tio miljoner extra som bland annat skulle gå till personlig utrustning. Men bristen på personlig utrustning har fortsatt att vara en följetong.

Problemet växer i takt med att det blir fler värnpliktiga och påverkar kvaliteten på utbildningen, enligt Pliktrådet.

I slutet av augusti i år beordrades anställda att lämna in kängor, regnställ och termosar för att de skulle kunna lämnas ut till värnpliktiga och officersaspiranter.

Den 5 september meddelade ÖB Micael Bydén efter ett möte med generaldirektören för Försvarets materielverk (FMV) att problemet ska åtgärdas. Han utlovade då både konventionella och extraordinära åtgärder, men underströk samtidigt att problemen inte har någon snabb och enkel lösning.

Den 28 september kom beskedet att regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att redovisa hur arbetet går med att få fram personlig utrustning. Uppdraget ska redovisas kvartalsvis under 2023 och 2024.

Fakta: Pliktrådet

Pliktrådet företräder Sveriges totalförsvarspliktigas åsikter, rättigheter och framför deras talan.

Pliktrådet väljs vid värnpliktskongressen och består av fem värnpliktiga som arbetar under ett år.

ANNONS