Ung kvinna som lider av psykisk ohälsa. Arkivbild.
Ung kvinna som lider av psykisk ohälsa. Arkivbild.

Självmord bland unga ökar

Självmordstalen bland unga har ökat sedan mitten av 90-talet, enligt forskare på Karolinska institutet. Ökningen är liten men oroande.

ANNONS
|

Över 1500 personer tog livet av sig i Sverige 2017, 149 av dem var mellan 15 och 24 år. Forskare på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet har tittat närmare på Socialstyrelsens självmordsstatistik. Det är något man gör varje år, men den här gången iakttog man en ny en oroväckande trend.

Självmorden bland 15–24-åringar har ökat sedan 90-talet.

- Vi har nu tillräckligt med data för att via trendanalyser konstatera en liten men signifikant ökning bland ungas självmord från ungefär 1994 till 2017. En ökning på knappt en procent per år, säger Gergö Hadlaczky och fortsätter:

ANNONS

- Även om ökningen är knappt en procent per år är det allvarligt.

Går åt fel håll

Antalet självmord i Sverige minskade tydligt under slutet av 1980-talet och 1990-talet men efter år 2000 blev minskningen mindre och bland yngre personer har inte samma minskning kunnat ses överhuvudtaget. Länge har det sett ut som att ungas självmordstal varit konstanta under perioden, men nu verkar det alltså som att trenden går åt fel håll.

- Det är väldigt svårt att fastställa en trend men vi har gjort tre olika analyser och vi känner oss övertygade, säger Gergö Hadlaczky.

Att man inte har kunnat fastställa denna utveckling tidigare beror på att datamängden först i år blev tillräckligt stor.

Orsaken oklar

Vad som ligger bakom ökningen vet forskarna inte i nuläget. Man har inte gjort någon studie för att identifiera en specifik förklaring till förändringen. Men det är något man kommer göra i framtiden, i vilken form är dock fortfarande oklart.

ANNONS

- Vi har inga planer på en större studie i nuläget men nu tror jag att det finns anledning att ansöka om medel för att undersöka varför det ser ut såhär, säger Gergö Hadlaczky.

TT

Fakta: Så många begår självmord

2017 uppgick antalet självmord (säkra och osäkra självmordsdiagnoser) bland svenskar till 1544.

541 kvinnor och 1063 män begick självmord 2017. 149 var 15–24 år, åtta var 0–14 år.

Forskare på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har genom en så kallad trendanalys konstaterat en ökning av självmord med knappt en procent per år i åldersgruppen 15–24 år sedan mitten av 1990-talet fram till 2017.

Den ökande trenden tycks ha börjat runt år 1994 och fortsätter att stiga. I de äldre åldersgrupperna (över 25 år) minskade självmorden från 1980 fram till ungefär år 2000, vartefter minskningen avstannat och ligger någorlunda konstant.

Självmord är den ledande dödsorsaken bland män mellan 15 och 44 år i Sverige.

Källa: NASP

Fakta: Hit kan du vända dig om du mår dåligt

SOS-Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen 06—24 varje dag.

Tel: 90101

Chatt: chat.mind.se

Mejl: mejlsvar@mind.se

Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning:

Tel: 1177

Webb: www.1177.se

Hjälplinjen

Tel: 0771-22 00 60, alla dagar 13–22.

Webb: www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

Jourhavande präst

Tel: 112, alla dagar 21–06

Chatt: Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21–06.

Bris – barnens rätt i samhället

Tel: 116 111, alla dagar 14–21.

Vuxentelefon: 0771-505050, vardagar 9–12

Chatt, alla dagar 14—21: http://www.bris.se/?pageID=189

Spes – Suicidprevention och efterlevandes stöd

Tel: 08-34 58 73, telefonjour varje dag 19–22.

Webb: http://spes.se/

Kyrkans jourtjänst

Jourtelefonen 031-800 650 alla dagar 06–24.

SOS-brevlådan (webbtjänst) www.kyrkansjourtjanst.se

Källa: mind.se

ANNONS