En tydlig vårdkedja ska göra blivande föräldrar tryggare. Arkivbild.
En tydlig vårdkedja ska göra blivande föräldrar tryggare. Arkivbild.

Satsning på tryggare förlossningsvård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är nu överens om hur de extra pengar som anslagits till förlossningsvården ska användas. Målet är att skapa större trygghet före, efter och under graviditeten.

ANNONS
|

Överenskommelsen omfattar 1,8 miljarder kronor som ska användas under 2018. Ett av målen är att skapa en tydligare vårdkedja.

- Som förälder och blivande förälder ska man kunna känna sig väldigt trygg i att förstå vad det är som kommer att hända innan, under och efter man har fått barn, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till SR Ekot.

ANNONS

SKL har gjort en kartläggning av de brister som finns i förlossningsvården i dag. Just information om vart man ska vända sig vid eventuella problem är något som föräldrarna saknar, enligt kartläggningen.

- Man blir inskriven i mödravården, och sedan är det förlossningsvården, BB och eftervård. Så man efterfrågar många gånger tydligare information, säger Eva Estling, samordnare vid SKL till Ekot.

Rapporten visar också att vården behöver bli mer anpassad efter kvinnornas individuella behov eftersom en modell inte passar alla.

- Det är också viktigt att vården tar på sig blivande föräldrars glasögon och ser hela vårdkedjan och blir mer lyhörd för var och ens behov, säger Eva Estling.

TT

Fakta: Överenskommelse om förlossningsvården

Regeringen och SKL är överens om bland annat följande mål för vårdkedjan för graviditet, förlossning och eftervård:

  1. En tydlig vårdkedja. Det ska vara tydligt för familjen vad som sker före, under och efter en graviditet.
  2. Eftervården utvecklas och stärks, för att fler kvinnor ska få stöd och vård efter förlossningen.
  3. I de fall komplikationer uppstår ska rätt vård och stöd ges, förlossningsskador ska förebyggas.
  4. Bemanningen ska vara sådan att det ska finnas en barnmorska eller annan person med relevant kompetens tillgänglig för den födande under förlossningen.
  5. Föräldrar känner trygghet i att det finns plats för dem både före och efter förlossning.
  6. Källa: SKL och regeringskansliet.

ANNONS