Sänkt fart och fler miljöbilar mot utsläppen

ANNONS
|

Sänkt hastighet i städer och ett nytt skatteväxlingssystem för att gynna miljöbilar är ett par av regeringens klimatförslag som kommer i vår, rapporterar Dagens Nyheter.

De tiotal förslagen syftar till att minska utsläppen från transporter. Andra inslag är en långsiktig lösning för mer förnybara bränslen, vägslitageskatt på tung trafik, flygskatt och mer självbestämmande för kommuner och städer att själva reglera biltrafiken.

- Det är bråttom nu. Vi har under vintern hört att Arktis varit mer än 20 grader varmare än normalt, i Antarktis växer en elva kilometer lång spricka i en glaciär. Området där vi ser den största utmaningen är transporter, där kommer vi att rulla ut en rad förslag som ska minska utsläppen, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till DN.

ANNONS
TT

ANNONS