Så vill regeringen höja lärarnas status

Regeringen vill göra det lättare för lärare och förskollärare att göra karriär. Ett nationellt meritsystem med olika nivåer ska införas, där det ska bli tydligare vad som krävs för att bli förstelärare.
– Läraryrket har tappat i status eftersom många känner att det är svårt att göra karriär, säger skolministern Lotta Edholm (L).

ANNONS
|

Regeringen vill införa ett nationellt program för lärare, förskollärare och rektorer. Det handlar om ett system för kompetensutveckling, där mycket av utbildningen handlar om att lärarna ska bli skickligare på att undervisa.

Ett meritsystem, där lärare ska kunna ansöka om olika meriteringsnivåer, ska också införas.

– För de behöver mer kompetensutveckling som bygger på forskning, säger skolministern Lotta Edholm (L).

Systemet ska ha minst två nivåer där lektorer, alltså lärare med forskarutbildning, är en. Lotta Edholm säger att det behöver finnas fler lektorer ute på skolorna.

– Det här är också ett sätt att stärka läraryrkets status i stort, säger hon.

ANNONS

Det ska också ge lärare tydligare karriärvägar.

Förstelärare

Förhoppningen är att det blir tydligare vad som krävs för att bli exempelvis förstelärare. Bland lärare har det funnits en kritik mot att det i dag är godtyckligt vem som kan ta klivet uppåt och varför.

– Det här innebär att det kommer att vara tydliga kriterier för vad du ska uppnå för att kunna ansöka om att bli förstelärare, säger utbildningsministern Mats Persson (L).

Nu ska ett expertråd knutet till Skolverket ta fram innehållet i det som ska mynna ut i en proposition. Planen är att förändringen ska träda i kraft 1 januari 2025.

– Det här är ett stort och viktigt steg för att höja lärarnas status, säger Lotta Edholm.

LÄS MER:Göteborgs mest populära skolor i skolvalet

ANNONS