Så styrs Sverige om kriget kommer

Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det konstaterade Försvarsberedningen i somras. Vad betyder ett krig för styret av Sverige?
Jo, bland annat att talmannen får rösträtt – och att kungen ges en större roll.
– Hamnar vi i krig är kungen rikets främste företrädare, säger Andreas Norlén.