Enhetschefen Agneta Lindell, undersköterskan Susanne Falk och den boende Ove Leimarker vid skärmen på Backaviks äldreboende där besökare får träffa de boende. De är glada över att de har lyckats hålla coronaviruset borta.
Enhetschefen Agneta Lindell, undersköterskan Susanne Falk och den boende Ove Leimarker vid skärmen på Backaviks äldreboende där besökare får träffa de boende. De är glada över att de har lyckats hålla coronaviruset borta. Bild: Thomas Johansson/TT

Så stängde de smittan ute från äldreboendena

God tillgång på skyddsutrustning, mer närvarande chefer eller slumpen. Det finnas olika förklaringar till att Ale, Alingsås och Stenungsunds kommuner hittills har varit förskonade från coronasmitta.

ANNONS

Minst 234 av landets kommuner har haft bekräftade eller misstänkta fall av covid-19 på sina äldreboenden, visar en kartläggning som Sveriges Radios Ekot har gjort. I en majoritet av Sveriges kommuner har man alltså inte lyckats skydda de äldre.

Men det finns kommuner som fortfarande inte fått in smittan på äldreboendena.

– Jag tycker att det har blivit en ganska onyanserad debatt om alla brister i äldreomsorgen. Jag tycker inte att man i tillräcklig utsträckning har försökt beskriva de bakomliggande orsakerna till att spridningen har blivit stor i en del kommuner. Det är ju dessutom nästan 60 kommuner som hittills har lyckats bättre, säger Ebba Gierow, socialchef i Ale kommun.

ANNONS

Nära till chefen

Hon pekar på flera faktorer som kan ha spelat in.

– Vi finns ju i Västra Götaland och fick lite mer ställtid än man fick i Stockholmsområdet. Det gjorde att vi fick tid att fundera på hur vi skulle förbereda oss, säger Ebba Gierow.

Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, basala hygienrutiner och se till att medarbetarna stannar hemma vid minsta symtom är grunden för att skydda de äldre.

– Första linjens chefer har arbetat med ett nära ledarskap. De har varit mycket ute på enheterna, försökt svara på frågor, backa upp medarbetarna och finnas där. Det ger stöd och trygghet, vilket betyder mycket för att personalen ska orka, säger hon.

En annan viktig aspekt för att förhindra smittspridningen har varit tillgången på skyddsutrustning.

– Vi bestämde oss ganska snabbt för att vi inte kunde sitta och vänta på att de nationella kanalerna skulle förse oss med skyddsutrustning, utan åkte direkt ut till byggvaruhus och andra butiker och fyllde kundvagnar med det de hade. Vi ville ha något att börja med.

Få timanställda

Därefter har de haft personer som har lagt hela sin kraft på att få fram skyddsutrustning, i konkurrens med hela världen.

– Det har varit en utmaning, men skyddsutrustningen innebär en trygghet. Man kan inte förvänta sig att medarbetare ska gå ut och göra ett jobb, och göra det bra, om de samtidigt är rädda. Vi har lagt stora pengar på det i Ale. Vi gjorde en avvägning och kom fram till att det var rätt, säger Ebba Gierow.

ANNONS

Hon pekar också på att Ale kommun har jämförelsevis få timanställda, vilket kan ha spelat roll för att hålla smittan utanför äldreboendena. Rickard Persson, socialchef i Stenungsunds kommun, och Helén Gillqvist, chef för äldreboendeavdelningen i Alingsås kommun, pekar också på det som en framgångsfaktor.

– Vi har halverat kostnaderna för timanställda, vilket kan ha spelat in. Men det är säkert en hel del slump också, säger Rickard Persson.

Dessutom har ledningen i Ale ett tätt samarbete med facket.

– Vi är väldigt glada för att vi hittills inte har fått in någon smitta på äldreboendena. Arbetsgivaren agerade väldigt snabbt och fick fram skyddsutrustning och har lyssnat på skyddsombuden, säger Sladjana Gustafsson, sektionsordförande för Kommunal i Ale kommun.

Inga anmälningar

Hon känner att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan ledning och facket.

– Vi har inte behövt lägga några skyddsstopp eller så kallade 6:6a-anmälningar på grund av pandemin, säger hon.

Undersköterskan Susanne Falk arbetar nära de äldre på Backavik äldreboende i Nödinge, i Ale kommun.

– Här har det fungerat jättebra. Vi känner oss trygga och har börjat få in rutin på vad som gäller. Nu får också anhöriga hälsa på, eftersom vi har plexiglas som de kan sitta bakom.

Hon uppskattar att personalen hela tiden har uppdaterats om nya riktlinjer från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och Folkhälsomyndigheten och att alla har fått komma till tals på arbetsplatsträffarna.

ANNONS

– Vi har gått laget runt och alla har fått berätta vad som känns jobbigt just nu. Ibland handlar det om något på jobbet eller något privat som man kan lyfta. Nu är vi snart i slutet av juni och har alltså klarat oss i tre månader, säger Susanne Falk.

Petronella Uebel/TT

Undersköterskan Susanne Falk (till höger) på Backaviks äldreboende i Nödinge känner sig trygg med de rutiner som man har för att förhindra smittspridning. Hennes kollega Britt-Marie Reinlie och Gun-Britt Mellén håller med.
Undersköterskan Susanne Falk (till höger) på Backaviks äldreboende i Nödinge känner sig trygg med de rutiner som man har för att förhindra smittspridning. Hennes kollega Britt-Marie Reinlie och Gun-Britt Mellén håller med. Bild: Thomas Johansson/TT
Undersköterskan Susanne Falk på Backaviks äldreboende uppskattar att personalen hela tiden har uppdaterats om nya riktlinjer från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och Folkhälsomyndigheten.
Undersköterskan Susanne Falk på Backaviks äldreboende uppskattar att personalen hela tiden har uppdaterats om nya riktlinjer från kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och Folkhälsomyndigheten. Bild: Thomas Johansson/TT
Egon Karlsson och Ove Leimarker på Backaviks äldreboende, som hittills inte har drabbats av smittspridning under coronapandemin.
Egon Karlsson och Ove Leimarker på Backaviks äldreboende, som hittills inte har drabbats av smittspridning under coronapandemin. Bild: Thomas Johansson/TT

Fakta: Tillsyn för minskad smittspridning

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har genomfört drygt 1 000 telefonintervjuer med särskilda boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-bostäder för vuxna eftersom det fanns indikationer på att smittspridningen varit stor där.

Syftet var att sprida kunskap mellan verksamheter för att bidra till minskad smittspridning. I tillsynen kom det fram exempel som verksamheterna har betonat som särskilt viktiga för att minska risken för smittspridning.

• En nära och tät dialog med medarbetarna för att säkerställa basala hygienrutiner, viktigt att komplettera instruktioner på flera sätt än bara med text. Flera har exempelvis gjort filmer som beskriver hur skyddsutrustning sätts på och tas av.

• Sjuksköterskorna spelade en viktig roll för att utbilda och instruera övrig personal.

• Begränsa antalet personer som rör sig på boendena, bland annat genom att införa digitala läkarronder och digitala möten med andra samarbetsparter.

• Användning av slussar för inpassering, mottagning av varor och omklädning för medarbetare.

• Förstärkta städrutiner och mer systematisk desinficering av kontaktytor.

• Isolering av smittade brukare genom att avgränsa särskilda avdelningar.

• Begränsning så att medarbetare enbart arbetar på en avdelning.

• Närvarande och stödjande ledarskap.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg

ANNONS