Så ska buskörandet med vattenskoter minska

Det har blivit vanligare att köra vattenskoter på sommaren. Därför satsar nu Kustbevakningen på att få ner antalet buskörare.

ANNONS
|

Kustbevakningen har i flera år haft problem med personer som kör vårdslöst med vattenskotrar, framför allt längs Öresund. För att minska antalet som buskör arbetar myndigheten just nu med riktade insatser för att informera förarna.

Vattenskotrarna inte problemet

- Vi arbetar aktivt med sjötrafikövervakning i områden där vi vet att folk kör mycket vattenskoter, säger Valdemar Lindekrantz.

Han poängterar att problemet inte är vattenskotrarna i sig, utan de personer som använder dem på fel sätt.

ANNONS

I maj inträffade en allvarlig dödsolycka med en vattenskoter i Köpenhamn och efter det har frågan aktualiserats, enligt Lindekrantz.

- Många är inte medvetna om riskerna och inte heller vilka lagar och regler som gäller. Därför är det extra viktigt med just förebyggande insatser.

"Kan vara avgörande"

De som kör vattenskoter har precis lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter, trots att det inte krävs ett förarbevis.

- Man får inte köra för fort, vårdslöst eller vara onykter. Det är också viktigt att ta hänsyn till väjningsreglerna.

TT: Hur viktigt är det att få ut informationen?

- Det kan vara avgörande för att minska risken för olyckor. Det gör också att vi kan lägga resurser på annat än att jaga buskörare på vattnet, säger Lindekrantz.

ANNONS
TT

Fakta: Viktigt när du kör vattenskoter

Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller i området där du befinner dig.

Kör lagligt när det gäller fart, alkohol och väjningsregler.

Ha koll på din omgivning så att du inte kör i närheten av där människor badar eller där det finns fridlysta djur.

Stör inte omgivningen genom att cirkulera i närheten av där människor bor.

Överskatta inte din egen förmåga när du kör.

Källa: Kustbevakningen

ANNONS