Under hösten erbjuder MSB landets 16-åringar utbildning om totalförsvarsplikt och krisberedskap.
Under hösten erbjuder MSB landets 16-åringar utbildning om totalförsvarsplikt och krisberedskap. Bild: Pressbild

Så ska 16-åringar förberedas för kris

Den som är 16 år är också totalförsvarspliktig, men inte alla vet vad det betyder. Den här veckan får landets 16-åringar brev från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

ANNONS
|

Från det att man är 16 till det att man är 70 är man totalförsvarspliktig. För väldigt många innebär det att man går till jobbet som vanligt, men det kan också innebära andra insatser för att samhället ska fungera. För den som är 16 år kan det innebära uppgifter som att dela ut mat och vatten, eller dela ut information.

Under hösten erbjuds för andra året Sveriges mer än 120 000 16-åringar en utbildning i krisberedskap. Förutom den novell som i veckan skickas ut ingår ljuddramat "Klara färdiga" och en webbplats med information. I år finns också material framtaget för skolan.

ANNONS

Målet är att öka 16-åringarnas kunskap om totalförsvarsplikt, krisberedskap, civilt försvar, hemberedskap och hur de kan bidra och hjälpa till under en kris.

"Det är oroliga tider just nu. Att våga prata om kriser och krig kan väcka oro men det kan också ge trygghet att veta att man har kriskoll. Det vill säga att man vet vad man ska göra och vad som krävs av en", säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB, i ett pressmeddelande.

Fakta: Totalförsvarsplikt

Totalförsvarsplikt gäller alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige. Totalförsvarsplikten omfattar både män och kvinnor och gäller alla delar av landets försvar – inte bara det militära. Det kan handla om allt från att bära vapen i strid, traditionell militärtjänst, till att hjälpa till vid stora olyckor eller naturkatastrofer.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

värnplikt inom militären

civilplikt inom till exempel räddningstjänsten

allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap

Den som vägrar göra sin totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap är den övre gränsen vid vägran fyra års fängelse.

Källa: Försvarsmakten

ANNONS