Det fanns 'bara' cirka 20 000 tyrannosaurier på en och samma gång, när det begav sig. Men totalt har det funnits miljarder av dem, visar forskning. På bilden syns en avgjutning av ett av de 32 mer eller mindre kompletta fossila skelett av detta djur som någonsin har hittats. Arkivbild.
Det fanns "bara" cirka 20 000 tyrannosaurier på en och samma gång, när det begav sig. Men totalt har det funnits miljarder av dem, visar forskning. På bilden syns en avgjutning av ett av de 32 mer eller mindre kompletta fossila skelett av detta djur som någonsin har hittats. Arkivbild. Bild: Keegan Hourser/TT

Så många Tyrannosaurus rex fanns det

Hur många Tyrannosaurus rex har det totalt funnits? Nu har forskare tagit reda på det och svaret är: miljarder.

ANNONS

Tyrannosaurus rex var, kanske de flesta känner till, en gigantisk stor köttätande dinosaurie som levde i vad som i dag är Nordamerika. Den mest ikoniska dinosaurien av dem alla.

Men hur många var de, och hur många har det totalt funnits?

"Projektet började lite på skoj, egentligen. För när jag håller i ett fossil, kan jag inte låta bli att tänka på hur osannolikt det är, att det här var en best som levde för flera miljoner år sedan, och nu står jag här och håller en del av dess skelett i handen. Det verkar så osannolikt", säger Charles Marshall, chef för det paleontologiska museet vid University of California och professor vid UC Berkeley, i Kalifornien, USA, i ett pressmeddelande.

ANNONS

"Frågan poppade upp i mitt huvud flera gånger: 'Exakt hur osannolikt är det? Är det en på tusen, en på miljonen eller en på miljarden?' Sedan insåg jag att det kanske går att uppskatta hur många de var, för att kunna besvara frågan."

Sagt och gjort. Utifrån diverse uppskattade mätvärden, som maximal kroppsstorlek (7 ton), ålder vid könsmognad (15,5 år) och livslängd (knappt 30 år), samt med hjälp av kraftfulla simuleringsdatorer, har Charles Marshall och hans kollegor försökt uppskatta hur många tyrannosaurier det funnits totalt.

2,5 miljarder

Den största osäkerheten kretsar kring variabler som har med djurens ekologi att göra, inklusive hur varmblodiga de var. Beräkningarna tar dock avstamp i "Damuths lag" som kortfattat säger att ju större kroppsmassa, desto färre djur i en viss population. Ett samband som gäller för många djurarter, men inte alla.

Resultatet, som nu presenteras i tidskriften Science, visar att det – vid varje given tidpunkt – fanns cirka 20 000 fullvuxna tyrannosaurier i livet. Enligt beräkningarna fanns det cirka 3 800 tyrannosaurier på en och samma gång, i ett område stort som dagens Kalifornien.

Sedan tidigare vet man att arten existerade i cirka 2,5 miljoner år, eller motsvarande 127 000 generationer. Det totala antalet djur som funnits blir då, enligt forskarna, cirka 2,5 miljarder.

ANNONS

I dag finns det 32 någorlunda kompletta tillika välbevarade fossil från vuxna tyrannosaurier som paleontologerna har upptäckt. Det innebär att bara ett djur av runt 80 miljoner har bevarats åt eftervärlden.

Vet mycket mer

"Det är förvånande hur mycket vi faktiskt vet om de här dinosaurierna och som vi, utifrån detta, kan beräkna. Vår kunskap om T-rex har utvidgats enormt de senaste decennierna tack vare nya fossil och nya sätt att analysera dem", säger Charles Marshall.

Forskarna är noga med att påpeka att osäkerheten i beräkningarna är stor. Men de ser forskningen som ett av de första försöken att uppskatta populationsstorleken hos ett djur som försvann för flera miljoner år sedan.

"Det är väldigt svårt att göra uppskattningar enbart utifrån fossiler. Så i vår studie var vi tvungna att fokusera på de variabler vi behövde för att kunna göra beräkningarna. Den största osäkerheten härrör från den ekologiska variabiliteten, snarare än de paleontologiska uppgifterna", säger Charles Marshall.

Johan Nilsson/TT

Fakta: Tyrannosaurier

Tyrannosauriderna är en familj, Tyrannosauridae, bland rovdinosaurierna. Den uppstod sent under dinosauriernas era, för cirka 80 miljoner år sedan och försvann i samband med det stora massutdöendet för 66 miljoner år sedan.

Familjen omfattar ett antal ikoniska arter som Tyrannosaurus rex. Alla var mycket stora med en vikt på fem ton eller mer.

Den har sitt tidigaste ursprung i mitten av juraperioden för cirka 160 miljoner år sedan. Dessa föregångare var dock mycket mindre och mer primitiva än de sentida, äkta tyrannosauriderna. De senare fanns, så vitt känt, bara i Nordamerika och Asien, men inte på andra kontinenter.

Källa: PNAS

ANNONS