Så många soldater bidrar Sverige med till Nato

Drygt två månader efter det svenska Natointrädet gav regeringen på torsdagen Försvarsmakten i uppdrag att rapportera in den svenska krigsorganisationen till Natos styrkemodell – alliansens samlade styrkor.
– Vårt viktigaste bidrag till Nato är vår krigsorganisation och vårt totalförsvar, säger försvarsminister Pål Jonson (M).