Så kan djurägare förbereda sig för kris och krig

Vid kris och höjd beredskap är det Jordbruksverket som ansvarar för djurens hälsa och sjukvård.
– Det vi planerar för är att djurhälsovården kan bli en begränsad resurs, säger Folke Cerenius, veterinär på Jordbruksverkets beredskapsenhet.
GP reder ut hur du förbereder dig och dina djur på en kris.