Så gör du när Hesa Fredrik ljuder

När Hesa Fredrik tjöt på söndagen i Stockholmsområdet var det många som inte visste vad de skulle göra, i ett skarpt läge. TT har listat vad du ska göra när larmet går.

ANNONS
|

Se till att gå inomhus

Stäng alltid dörrar och fönster. Om det är möjligt även ventiler och fläktar. Se till att du är inomhus.

Lyssna på radio eller TV

Vänd dig till kanaler som Sveriges Radio P4 eller Sveriges Television. De har i uppdrag att skicka ut VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, vid allvarliga händelser för att ge information om vad som händer.

Vänd dig till Krisinformation

Du också vända dig till Krisinformation.se som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

Vad kan ett VMA varna för?

VMA-signalen, som också kommit att kallas Hesa Fredrik, kan varna för bland annat en större brand, extrem väder, giftig rök eller om vattnet i kranen är förorenat. Funktionen ska informera om att viktiga samhällsfunktioner hotas eller har slagits ut.

ANNONS

När hörs den?

Signalen används i krissituationer och är en sju sekunder lång ton som följs av en 14 sekunders paus. Efter det hörs en ny ton och därefter en ny paus. Signalen fortsätter under två minuter.

Larmet kan sändas ut på nästan alla orter som har över 1000 invånare.

När testas signalen?

Den hörs klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Vilka andra utomhuslarm finns?

Utöver VMA finns också ett flyglarm, korta signaler på 1 minut som varnar för flygplan eller andra vapen.

Det finns också ett beredskapslarm, en 30 sekunders ton och 15 sekunders tystnad i fem minuter som varnar för krig.

Efter samtliga hörs "Faran är över" som är 30 sekunder lång.

TT

ANNONS