Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) presenterade förslaget tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi (S).
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) presenterade förslaget tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi (S).

S vill stoppa nya vinstdrivna friskolor

Socialdemokraterna sätter som vallöfte att stoppa etableringen av nya vinstdrivna skolor. Partiet vill också stoppa skolors marknadsföring och införa en gemensam antagning till alla skolor. Oppositionen och Friskolornas Riksförbund gör tummen ner.

ANNONS
|

- Vi vill så fort som möjligt driva igenom det, säger civilminister Ardalan Shekarabi på en pressträff med gymnasieminister Anna Ekström och syftar på etableringsstoppet för vinstdrivna skolor.

Shekarabi och Ekström gör klart att S under tiden ska fortsätta arbeta för att en bred överenskommelse om att "stoppa vinstjakten och kraftigt begränsa vinsterna" i välfärdsföretag ska bli möjlig. För bara några veckor sedan röstade riksdagen ner regeringens och Vänsterpartiets vinsttak i välfärden.

ANNONS

Upplysa väljarna

Det nya förslaget om etableringsstopp är "en konsumentupplysning till väljarna", säger Shekarabi, men framhåller samtidigt att partiet vill underlätta etableringen av idéburna skolor.

Både Centerpartiet och Moderaterna avfärdar förslagen rakt av.

- Regeringen har helt fel fokus i utbildningspolitiken. Det här löser inte några av skolans problem, säger Erik Bengtzboe, M:s talesperson i skolfrågor.

Han tycker att S borde satsa på mer undervisningstid för att höja kunskaperna hos eleverna, åtgärder mot lärarbrist och bättre övergångar mellan förskoleklass och skolan.

"Oerhört sorgligt"

Centerpartiets vice ordförande, Anders W Jonsson, hävdar att S inte ser de verkliga problemen i den svenska skolan, vill ta ifrån elever och föräldrars möjligheter att välja skola och inte alls vill diskutera kvalitetskrav för alla skolor.

- Det är oerhört sorgligt att S väljer att driva valrörelse på något som allvarligt försvårar möjligheterna till en bred överenskommelse, säger Jonsson.

ANNONS

Friskolornas Riksförbund sågar också förslaget.

- Alla vet att det finns enorma problem på många skolor runt om i landet, och det är en större fråga i den kommunala verksamheten. Genom att fokusera på friskolor tyder det på att Socialdemokraterna inte är intresserade av de verkliga utmaningarna. Det är cyniskt, säger förbundets vd Ulla Hamilton.

Hon säger också att debatten om vinstdrivande skolor fått små aktörer att dra öronen åt sig. De stora skolkoncernerna har inte påverkats på samma sätt.

- Konsekvensen är en ökad koncentration av större aktörer. Det är ett bekymmer med tanke på alla nya skolor som behövs, säger Ulla Hamilton och syftar på stora barnkullar.

"Folklig ilska"

Shekarabi säger att skolan och vinsterna är ett exempel på vad partiet menar med talet om att valet i höst ska bli en folkomröstning om välfärden. Vinstintresset har fått fritt spelrum, säger han.

ANNONS

- Svenska folket ser att det här måste åtgärdas, det finns en folklig ilska mot det här.

Han stödjer sig på mätningar som verkar visa att det finns en majoritet mot vinster i välfärden bland väljare både till vänster och till höger.

Anna Ekström hävdar att flera händelser och undersökningar gör det tydligt att skolan inte kan fortsätta att styras på ett sätt där vinstintressen dominerar. Hon nämner bland annat en ny granskning av en nationalekonom som tyder på att friskolor delar ut glädjebetyg, jämfört med kommunala skolor, och det faktum att Skolinspektionen häromdagen stängde en vinstdriven gymnasieskola på grund av stora brister i undervisningen.

Kötid ska inte styra

Socialdemokraterna föreslår även en gemensam antagning till alla skolor, vilket ska minska segregationen i skolan. Kötid ska inte vara en urvalsgrund.

S har dock inget färdigt förslag på hur elever ska antas, det vill säga vad som ska avgöra på vilken skola en elev får plats om det är så att det finns fler sökande än platser, för att vissa skolor är mer eftertraktade än andra, till exempel.

ANNONS

Partiet vill också se över skolpengen för att se till att den bättre kan fördelas efter behov hos eleverna.

- Och vi vill ha ett förbud mot reklam om marknadsföring. Elever ska få kunnig studievägledning, men inte reklam, säger Anna Ekström.

TT

Fakta: S-förslagen om skolan

Socialdemokraterna föreslår:

Fortsatt arbete för att "stoppa vinstjakten i skolan", "kraftigt begränsa vinsterna, vinstincitamenten och dess effekter i skolan."

Stopp för etableringen av nya, vinstdrivna skolor i väntan på en bred uppgörelse om begränsningar av vinster.

Gemensam antagning till alla skolor för att alla som välja skola ska ha en verklig möjlighet att göra det. Kötid ska inte vara ett kriterium.

Skolpeng som fördelas efter behov.

Förbud mot "otillbörlig" reklam. Saklig information och kvalificerad studie- och yrkesvägledning ska vara det som leder eleverna till att välja skola.

Fortsatt arbete mot glädjebetyg, utöver förslag som redan lagts om att låta betygen mer styras av nationella prov.

Fakta: Fristående skolor

I det stora registret över landets alla skolor (skolenheter) finns drygt 4900 grundskolor.

Av dessa är närmare 900, eller 17 procent, fristående.

Av alla fristående grundskolor drivs mer än hälften (529 stycken) som aktiebolag.

Av landets alla cirka 1300 gymnasieskolor är en tredjedel – 439 stycken – fristående.

Av alla fristående gymnasieskolor drivs de allra flesta – 381 – som aktiebolag.

Antalet ansökningar om att starta en ny eller utöka en fristående skola (grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) ökade i år:

2009: 506 ansökningar

2010: 686

2011: 791

2012: 390

2013: 419

2014: 380

2015: 272

2016: 283

2017: 241

2018: 317

Andelen beviljade ansökningar om att starta en helt ny friskola har legat på cirka 30 procent de senaste åren.

Källor: Skolenhetsregistret och Skolinspektionen

ANNONS