Stefan Löfven höll en pressträff på Stora torget i Vara under tisdagens besök i Västergötland. Vara är en av de 28 platser som får ett servicekontor om Socialdemokraternas nya förslag genomförs.
Stefan Löfven höll en pressträff på Stora torget i Vara under tisdagens besök i Västergötland. Vara är en av de 28 platser som får ett servicekontor om Socialdemokraternas nya förslag genomförs.

S vill ha fler servicekontor med mera service

Socialdemokraterna vill öppna ytterligare 28 servicekontor för flera myndigheter på främst mindre orter i Sverige, förutom de 27 nya kontor som tidigare föreslagits. S vill också få med arbetsförmedling och passansökan i verksamheten.

ANNONS
|

De myndigheter som idag samarbetar på servicekontoren är Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Om Socialdemokraternas förslag blir verklighet kommer det att finnas totalt 168 servicekontor runt om i landet.

- Det är oerhört viktigt att servicen kommer nära människor, så nära det någonsin går. De servicekontor som finns idag har fyra miljoner besök årligen. Människor vill ha direkt kontakt, säger statsminister Stefan Löfven (S) vid en pressträff på Stora torget i Vara i Västergötland.

ANNONS

I förslaget ingår att även Arbetsförmedlingen och polisens hantering av passansökningar ska finnas med på vissa av kontoren.

- Polismyndigheten ska fortfarande ansvara för passhanteringen, naturligtvis. Men vi tror att det går att lösa logistiskt så att servicekontoren kan spela en roll, säger Stefan Löfven.

Ett 50-tal av de 168 servicekontor som redan finns eller planeras hör hemma på orter där en funktion för passansökningar saknas, enligt Socialdemokraterna.

TT

Fakta: Servicekontor

Servicekontor där Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samarbetar och ger service har funnits sedan 2008.

Nu finns cirka 110 kontor runt om i landet. Skatteverket är huvudman för omkring hälften, Försäkringskassan för de övriga.

En statlig utredning föreslog i maj att 27 nya kontor ska öppnas, att Arbetsförmedlingen ska med i verksamheten och att Statens servicecenter ska bli huvudman för alla kontor.

Socialdemokraterna vill öppna 28 kontor till, förutom de 27 i utredningen.

De senaste 28 ska öppnas på mindre orter och beräknas innebära en merkostnad på 120 miljoner kronor årligen, om satsningen blir fullt utbyggd.

Källor: Skatteverket, Socialdemokraterna

ANNONS