Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa).
Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa). Bild: Pontus Lundahl/TT

Rimfrost har haft effekt men inte nått målen

Den nationella särskilda händelsen Operation rimfrost avslutas, meddelar polisen. Insatsen har haft effekt – men nationellt har man inte nått målen.

ANNONS

Polisen kan konstatera att det övergripande syftet – att minska och begränsa antalet skjutningar och sprängningar i Sverige inte är uppnått nationellt. Antalet skjutningar ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.

– Däremot är målet uppnått där vi förstärkt allra tydligast, i Malmöregionen och Uppsalaregionen, säger Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning (Noa).

I Malmö har antalet skjutningar halverats under Operation rimfrost jämfört med föregående två år. Även sprängningarna har minskat.

Att man nu väljer att avsluta satsningen motiverar polisen på två sätt. Dels att kraftsamlingen inneburit att de extra poliser som tillfälligt arbetat i exempelvis Malmö och Uppsala flyttats från de områden i landet där de vanligtvis arbetar. Dels att en särskild händelse innebär en förändrad styrform.

ANNONS

– Det fungerar bäst på korta insatser. Efter hand uppstår ett konkurrensförhållande mellan grundorganisationen och vår särskilda händelse som kan skapa friktioner, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Operation rimfrost.

Stärka trygghet

Polisen ser att dödligt våld vid konflikter i kriminella miljöer begås i mycket större utsträckning i socialt utsatta områden.

– Brotten begås påtagligt ofta i de områden som vi har klassat som utsatta. Det är till och med så att de här brotten begås åtta gånger oftare i ett område som är klassat som utsatt än utanför de här områdena, säger Mats Löfving.

Enligt Mats Löfving är utvecklingen av skjutningar i kriminella miljöer till stor del symtom på situationen i just dessa områden. Han beskriver det som ett viktigt strategiskt samhällsproblem som har byggts upp under lång tid och där nu många under lång tid måste hjälpas åt för att öka tryggheten.

– För att den här kriminaliteten ska gå ner och minska är det avgörande att stärka trygghet och osäkerhet i utsatta områden, säger Löfving.

Negativa effekter

Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Operation rimfrost menar att insatsen har syftat till att bryta en utveckling med skjutningar och sprängningar snarare än att lösa ett komplext samhällsproblem.

– Vi anser att vi har reducerat antalet kriminella aktörer. Vi har en djupare kunskap om hur det kriminella Sverige ut, säger han.

ANNONS

Men en särskild satsning som Operation rimfrost kan på kort sikt även ge negativa effekter.

– Det finns en uppfattning som innebär att när vi ingriper individer i kriminella nätverk så blir det obalans. På kort sikt kan det bli instabilt vilket leder till fler skjutningar. Vår uppfattning är att vi aldrig kommer att backa undan utan vi fortsätter offensivt gå på de här individerna, säger Mats Löfving.

TT: Har insatsen varit värd de negativa aspekterna av att flytta poliser från vissa orter till andra?

– Det är en väldigt svår fråga för mig att bedöma. Vi konstaterar en förbättring i Malmö och Uppsala, de platser som varit mest utsatta. Vi har hjälpt de som varit mest illa ute, det är ett medvetet val. Jag stannar nog där, säger Stefan Hector.

Operation rimfrost inleddes med anledning av flera allvarliga våldsdåd i Sverige under hösten 2019.

Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Operation rimfrost.
Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Operation rimfrost. Bild: Pontus Lundahl/TT
ANNONS