Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande riksdagens socialutskott, ställer tillsammans med utskottet krav på regeringen vad gäller personlig assistans. Arkivbild.
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande riksdagens socialutskott, ställer tillsammans med utskottet krav på regeringen vad gäller personlig assistans. Arkivbild.

Riksdagen får laglöfte om personlig assistans

Övergångsregeringen lovar att "skyndsamt" börja arbeta med en lagändring som gör klart att hjälp med andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov i bedömningen av personlig assistans. Det sker som svar på att riksdagen begär det i sitt budgetbeslut.

ANNONS
|

”Det finns en stor samsyn om andning och sondmatning bland riksdagens partier. Nu finns det ett beslut vilket är bra. Det innebär att vi som övergångsregering kan påbörja ett arbete, vilket vi nu kommer göra skyndsamt", skriver ministern med ansvar för den personliga assistansen, Lena Hallengren (S) i en kommentar till TT.

Begäran är en följd av att riksdagen ställer sig bakom budgetförslaget för hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Frågorna om assistansersättning är en del i det.

Enig riksdag

Även om det är Moderaternas och Kristdemokraternas budgetalternativ som styr besluten är kravet på en lagändring gällande ersättning för hjälp med andning och sondmatning något som hela riksdagen ställer sig bakom. Det är inte partiskiljande. Frågan om de två insatserna ska räknas som grundläggande behov har varit mycket omdebatterad under senare år, efter vägledande domar som ställt intentioner i lagen om stöd till funktionshindrade på ända.

ANNONS

- Vi välkomnar det som Moderaterna och Kristdemokraterna lagt fram om andning och sondmatning, sade Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott i ett replikskifte om den personliga assistansen med utskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD), i riksdagens budgetdebatt.

Ankarberg Johansson påminde om att M och KD anser att staten ska ta ett större ansvar för den personliga assistansen, den bör inte vara delad mellan stat, kommuner och landsting på samma vis som i dag.

Om bara några veckor, den 10 januari, ska den stora utredningen om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) presenteras. Personlig assistans och den statliga assistansersättningen är de mest omtvistade frågorna som utredningen haft att ta sig an.

Svårt att beräkna

Utskottet skjuter, i och med att M:s och KD:s budget vann, till 350 miljoner kronor till anslaget för den statliga assistansersättningen. De pengarna behövs, bedömer utskottet, för att täcka ökade kostnader om lagen ändras så att andning och sondmatning ses som grundläggande behov.

En lagändring kan, tidigast, vara på plats vid halvårsskiftet 2019. Men kostnaderna som följer med en ändringa är mycket svåra att beräkna och beredskap finns för att skjuta till mer pengar.

ANNONS

Kristdemokraterna hade ett krav på ett fem gånger så stort tillskott, men tvingades sänka det i förhandlingarna med M.

TT

ANNONS