Demonstranter på klimattoppmötet COP28 i Dubai förra året krävde bland annat att leverans av utlovad klimatfinansiering. Arkivbild.
Demonstranter på klimattoppmötet COP28 i Dubai förra året krävde bland annat att leverans av utlovad klimatfinansiering. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Rika länder betalar – efter år av svikna löften

Att rika länder inte öppnat plånboken lika mycket som de lovat har förgiftat stämningen i det globala klimatarbetet. Men 2022 levde givarländerna för första gången upp till målet, bekräftar OECD i en ny rapport.

ANNONS

– Detta kommer att bli ett viktigt underlag till nästa klimattoppmöte, att vi visar att vi håller vad vi lovar, säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L).

Pengar står ständigt i fokus när världen möts för att ta itu med problemen som värmer upp planeten. En följetong i klimatförhandlingarna har varit de 100 miljarder dollar om året som rikare länder lovat till klimatinsatser i låg- och medelinkomstländer.

Löftet gjordes 2009. Därefter har det gått trögt – vilket skapat misstro och dålig stämning i det globala klimatarbetet. Men 2022 mobiliserade utvecklade länder 115,9 miljarder dollar till utvecklingsländerna, bekräftar OECD. Det är första gången målet om klimatfinansiering uppnås – två år senare än vad som ursprungligen var tänkt.

ANNONS

Svenska pengar

Svenskt klimatbistånd uppgick 2023 till cirka 9,4 miljarder kronor, en ökning med omkring 870 miljoner kronor jämfört med 2022. Den största delen förmedlas via Sida, 5,1 miljarder kronor, och 2,1 miljarder kronor gick till de globala klimatfonderna.

Till skillnad från bland annat Danmark och Tyskland bidrar inte Sverige till fonden för klimatrelaterade förluster och skador som klubbades på klimatmötet 2022.

– Fonden var helt nystartad i höstas. Vi valde att lokalisera pengar till andra fonder för att göra skillnad på en gång och inte riskera att pengarna skulle frysas på ett konto, säger biståndsminister Johan Forssell (M).

– Fonden är en intressant idé och vi utesluter inte att vi kommer att gå in via den senare.

Klimatpolitiska rådet har uttryckt oro för att regeringen öppnar för att klimatbistånd går till projekt med fossil naturgas. Det kan inte uteslutas, enligt Forsell.

– Vi kan inte svära på att det inte finns projekt som har fossilgas, men det är ovanligt. Det klimatbistånd som går via svenska Sida och som vi har direkt rådighet över är fossilfritt.

Missar målen

Med nuvarande politik kommer Sverige missa alla klimatmål, enligt Naturvårdsverket.

"Trovärdigt genomförande på hemmaplan" är viktigast för att genomföra Parisavtalet och få andra länder att agera, enligt Klimatpolitiska rådet.

ANNONS

Bör inte regeringen fokusera mer på att nå de nationella klimatmålen?

– Regeringen arbetar för att nå alla mål, även 2030-målen, säger Pourmokhtari.

– Men utsläpp stannar inte vid nationella gränser och samma krona kan generera större utsläppsminskning på andra platser. Det är att vara ansvarstagande i den globala frågan att inte bara se till sig själv.

ANNONS