Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Region Halland startade vaccinering i fas 2 för tre veckor sedan

Västra Götalands grannregion Halland har fått upp takten på sin covid-19-vaccination. Medan VGR just börjat ge sina första fas 2-sprutor kom hallänningarna igång med samma sak för drygt tre veckor sedan.

Vaccinet mot covid-19 fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Trots att fördelningen därmed ska vara någorlunda rättvis går vaccinationen av befolkningen olika fort i regionerna.

I slutet av förra veckan meddelande Västra Götalandsregionen, VGR, att de äldsta i fas 2 börjar vaccineras den här veckan. Samma besked kunde region Halland ge sina invånare redan för cirka tre veckor sedan.

– Utifrån leveransprognoserna och hur vi låg till i fas 1, såg vi att det var lämpligt att öppna för gruppen 80 och äldre vecka sju, säger Pernilla Wallerstedt, vaccinsamordnare i region Halland.

LÄS MER: Tiotusentals doser coronavaccin på väg till 85+ i Västra Götaland

Varför går det snabbare i Halland?

Varför de kunde börja tidigare än VGR vill hon inte spekulera i.

– Vi tycker att insatsen i Halland fungerar väldigt väl. Vi har en bra rotation på vaccinet, det hinner knappt landa i kyl eller frys innan det åker ut igen, säger Pernilla Wallerstedt.

En förklaring till skillnaderna kan vara regionernas storlek. VGR består av 49 kommuner medan motsvarande siffra för Halland är sex. Det låga antalet har möjliggjort ett nära samarbete, enligt vaccinsamordnaren.

– Vi har haft kontakt flera gånger i veckan för att följa upp, och eventuellt planera om, i fall något inte gått som vi tänkt oss, säger hon.

– Vi har också fått fin hjälp med att nå ut med info till målgrupperna via kommunerna, och de har gjort stora insatser för sina brukare och personalen.

LÄS MER: Så spridda är mutationerna av corona i Västra Götaland

LÄS MER: Kungsbacka inför nytt besöksförbud på äldreboenden

Ingen har ratat Astra Zeneca

I mitten av februari fick cirka 600 doser Astra Zeneca-vaccin ta en extra vända i VGR eftersom vårdpersonal i Mölndal inte ville ha dem. Någon motsvarande händelse i Halland känner Pernilla Wallerstedt inte till.

LÄS MER: Även äldre ska vaccineras med Astra Zeneca

Samtliga hallänningar på särskilda boenden för äldre har nu fått bägge sina sprutor, och de som har hemsjukvård beräknas vara färdigvaccinerade vecka 13.

Fas 1 och 2 av vaccinationerna, och sannolikt 3 och 4 också, överlappar dock varandra. Att en ny fas drar igång betyder alltså inte att den föregående är helt klar.

– Vi håller på att avsluta personalen inom kommunerna bland annat. Sedan vet vi inte hur många som ingår i gruppen ”sambo till de med hemtjänst eller hemsjukvård”, men vi kan se ett avtagande tryck på tiderna så vi tror att det börjar bli mättat, säger Pernilla Wallerstedt.

Så kan den som är skriven i VGR komma till Halland för sina sprutor? Ja, om man stadigvarande uppehåller sig där, till exempel tillfälligt bor i sin sommarstuga eller studerar i regionen.

Fakta: När vaccineras riskgrupper?

Fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre och deras personal.
 • Personer med kommunal hemsjukvård/hemtjänst samt deras personal och hushållskontakter.
 • Viss prioriterad sjukvårdspersonal.

Fas 2

 • Personer som fyller 65 år under 2021 och äldre, av vilka de äldsta vaccineras först.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation samt deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling samt deras hushållskontakter.
 • 18 år+ inom LSS samt deras personal.
 • 18 år+ med assistansersättning samt deras personal.
 • Patientnära hälso- och sjukvårdspersonal.

Fas 3

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

Fas 4

 • I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.