'Det allvarliga säkerhetsläget ställer nya krav på polisen, som nu står inför en av sina svåraste uppgifter någonsin,' säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.
"Det allvarliga säkerhetsläget ställer nya krav på polisen, som nu står inför en av sina svåraste uppgifter någonsin," säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande. Bild: Henrik Montgomery/TT

Regeringen: Vill stärka polisens beredskap

Beredskapen hos den svenska polisen ska stärkas. Det tycker regeringen som har tillsatt en särskild utredning. Den ska presentera åtgärder som stärker den polisiära förmågan vid kriser.

ANNONS
|

"Det allvarliga säkerhetsläget ställer nya krav på polisen, som nu står inför en av sina svåraste uppgifter någonsin. Bara i september månad i år dog tolv personer till följd av gängens våld. Vi måste se till att polisen får det stöd och den hjälp som situationen kräver," säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande.

För att stärka polisens förmåga i att till exempel knäcka gängen har regeringen tillsatt en särskild utredning med Rikard Jermsten, generaldirektör vid Konkurrensverket, som särskild utredare.

Utredningen syftar också till att "öka samhällets motståndskraft både inför kriser som kan ske i fredstid och inför höjd beredskap", enligt ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

ANNONS

Utredningen ska beröra flera olika punkter. Exempelvis ska Jermsten analysera om polisen borde ha en förstärkningsresurs, bedöma om möjligheten för polisen att begära och få stöd av Försvarsmakten ska utökas. Till detta ska utredaren även lämna nödvändiga förslag på lagar, förordningar och föreskrifter.

Utredningen ska presenteras senast 15 april nästa år.

ANNONS