Regeringen vill förlänga covid-19-lagen

Regeringen vill förlänga covid-19-lagen och möjligheten till tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till den sista maj nästa år. Det framgår av ett förslag som nu skickats ut på remiss och som Aftonbladet var först att berätta om.

ANNONS
|

Förlängningen från februari till sista maj handlar enligt regeringen om att se till att fortsatt ha en god beredskap att hantera coronapandemin.

– I promemorian föreslås ytterligare en förlängning av lagarna eftersom vi fortfarande befinner oss i en pandemi, och det är svårt att förutse utvecklingen under den kommande våren 2022. Regeringen behöver fortsatt ha god beredskap som gör det möjligt att vidta effektiva och träffsäkra smittskyddsåtgärder om behov skulle uppstå, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

ANNONS