Regeringen vill få bort skrotbilar

ANNONS
|

Hanteringen av övergivna fordon kostar kommunerna 10-20 miljoner om året. Dessutom läcker de ut farliga ämnen som PCB och kvicksilver i naturen. Nu ber regeringen Naturvårdsverket att ta fram ett förslag för ersättningssystem för omhändertagande av uttjänta bilar.

Regeringen vill att Naturvårdsverket ska titta närmare på vad det skulle innebära att ge kommuner rätt att flytta fordon av naturvårdsskäl. Med dagens lagstiftning får fordon bara flyttas i samband med trafiköverträdelser, vilket innebär att flytten ofta drar ut på tiden.

Tanken är att involvera bilägare och producenter, men någon ny skrotpremie är inte aktuell.

ANNONS