Regeringen om svenska Pisaresultatet: ”En kunskapskollaps”

Svenska elever presterar sämre än på tio år, det visar den senaste Pisaundersökningen. Enligt regeringen måste fler lära sig att läsa, skriva och räkna i ett tidigt skede.
– Det är tragiskt att vi har ett bildningsland där allt färre kan läsa och ett ingenjörsland där färre kan räkna, säger Johan Pehrson (L).