Regeringen lägger fram vårbudgeten

I dag lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition – plus vårändringsbudgeten för 2019 – till riksdagen. Därefter möts partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner i debatt. Vi rapporterar direkt.

ANNONS
|

Regeringen räknar med att svensk ekonomi bromsar in i år, enligt den prognos som presenteras i samband med vårändringsbudgeten.

Tillväxten faller till 1,6 procent i år jämfört med 2,3 procent i fjol. Tillväxten beräknas därefter ligga kvar på 1,6 procent de två följande åren för att stiga till 2,0 procent 2022.

"Tillväxten i sammanvägd BNP i de länder som är viktiga för Sveriges utrikeshandel bedöms mattas av 2019, för att därefter växa ungefär i linje med genomsnittet sedan 2000", skriver regeringen i sin ekonomiska vårproposition.

Tillväxttalen är de samma som regeringen redovisade i en prognos den 1 april.

Den svenska ekonomin präglas samtidigt av högt resursutnyttjande, där långa rekryteringstider i näringslivet tyder på att det är svårt att hitta arbetskraft till vakanta jobb. Detta har dock inte lett till löneökningar.

ANNONS

"Löneökningarna förväntas stiga något 2019–2022, bland annat på grund av en gradvis stigande produktivitetstillväxt, stigande löner i omvärlden och en fortsatt stabil arbetsmarknadsutveckling", skriver regeringen.

Vårändringsbudgeten innehåller reformer för totalt 4,5 miljarder kronor och allt är finansierat, enligt finansminister Magdalena Andersson (S).

Utrymmet för ofinansierade reformer har enligt finansministern ätits upp av den M-KD-budget, som med stöd från SD röstades igenom i riksdagen i december.

Satsar på järnväg

Regeringen avsätter 122 miljoner kronor extra för att förbättra enskilda vägar och järnväg på landsbygd.

- Det handlar om att hela landet ska ha goda möjligheter för transporter, säger finansminister Magdalena Andersson (S)

- Enskilda vägar finns ju oftast i de mer glesbefolkade delarna av landet. Det handlar bland annat om att förbättra bärighet på broar.

Inspektioner som Trafikverket gjort visar att det finns ett uppdämt behov av underhållsåtgärder för broar och färjelägen på de vägnät som får statsbidrag för enskild väghållning.

Nästan hälften av de 122 miljonerna ska satsas på järnvägsunderhåll, bland annat för att främja spårbundna godstransporter.

Pengarna fanns med i landsbygdspropositionen förra året, men fördelas nu i vårändringsbudgeten.

Grönare industri

Ytterligare 100 miljoner läggs på det så kallade industriklivet, för klimatåtgärder i industrin. Den satsningen har inte presenterats tidigare.

Andra satsningar som inte varit känd tidigare är 100 miljoner kronor som ska skynda på bredbandsutbyggnad i hela landet, 60 miljoner kronor på bibehållen fri entré på statliga museer, 57 miljoner kronor på regionala flygplatser, en exportsatsning på 56 miljoner, 50 miljoner för stimulansbidrag för kulturskolan, samt 40 miljoner i ökade anslag till jämställdhetsmyndigheten.

ANNONS

Fakta: Budgetförslagen

Förslag:

Rusta arbetssökande för jobb: 340 miljoner kronor (mkr).

Sänkt arbetsgivaravgift för unga under 18 år: 380 mkr.

Sänkt arbetsgivaravgift i två år för egenföretagares första anställd: 120 mkr.

Lägre moms på naturguider: 170 mkr.

Förenklingar för nystartsjobb: 45 mkr.

Mer pengar till assistansersättning: 150 mkr.

Delegation mot segregation: 11 mkr.

Stöd till tjej- och kvinnojourer: 40 mkr.

Stöd för att motverka våld i nära relationer: 45 mkr.

Fler lärarassistenter: 475 mkr.

Stöd för torkdrabbade lantbrukare: 350 mkr.

Klimatåtgärder inom klimatklivet: 750 mkr.

Nattåg till Europa: 50 mkr.

Investeringsstöd för mindre klimatutsläpp: 100 mkr.

Bättre havsmiljö: 200 mkr.

Solcellsstöd: 300 mkr.

Stöd för våtmarker: 200 mkr.

Ersättning till skogsägare med skyddad skog: 150 mkr.

Stöd för värdefull natur: 100 mkr.

100 miljoner läggs på det så kallade Industriklivet, för klimatåtgärder i industrin.

60 miljoner kronor på bibehållen fri entré på statliga museer.

En exportsatsning på 56 miljoner.

50 miljoner för stimulansbidrag för kulturskolan.

40 miljoner i ökade anslag till jämställdhetsmyndigheten.

100 miljoner kronor som läggs på att skynda på bredbandsutbyggnad i hela landet.

57 miljoner kronor på regionala flygplatser

Finansiering

Bibehållen flygskatt: 785 mkr.

Höjd skatt på fossileldad kraftvärme: 182 mkr.

Höjd skatt på diesel i gruvfordon: 140 mkr.

Höjd kemikalieskatt: 220 mkr.

Omprioriterade anslag klimatpolitik: 285 mkr.

Avräkningar på biståndet: 700 mkr.

Högskolan byggs ut långsammare: 335 mkr.

Oanvända statsbidrag för yrkesvux: 397 mkr.

Lägre anslag för näringslivspolitik: 250 mkr.

Övriga anslagsminskningar: 440 mkr.

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS