Fridolin under sitt sommartal i Vittsjö på lördagen.
Fridolin under sitt sommartal i Vittsjö på lördagen.

Psykisk ohälsa bland unga i fokus för MP

Miljöpartiet (MP) vill satsa 1,5 miljarder per år för att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga. Det framför språkröret och utbildningsministern Gustav Fridolin under sitt sommartal i Vittsjö på lördagen.

ANNONS
|

Den psykiska ohälsan hotar unga människors utbildning och leder till livslånga hälsorisker. För att komma till rätta med problemen presenterar partiet ett program med tolv punkter.

Det handlar bland annat om köfri ungdomsvård till psykiatrin, om åtgärder för att motverka mobbning, om att utbilda fler psykologer och att stärka kompetensen på landets vårdcentraler vad gäller psykiska problem.

- Socialtjänst, skola och vård ska byggas ihop runt det barn som mår dåligt, så att föräldrarna inte får information från olika håll, säger Gustaf Fridolin.

ANNONS

Frizoner

Programmet berör även betygssystemet, där MP anser att lärarna ska få större möjligheter att väga samman en elevs hela prestation när ett betyg sätts. För att minska betygsstressen vill partiet avskaffa gymnasieskolans kursbetyg och ersätta dem med ämnesbetyg.

Två punkter i programmet berör sex och samlevnad. Den ena berör hbtq-personer, en grupp där psykisk ohälsa är mer vanligt förekommande. För dem föreslås bland annat särskilda frizoner "där de kan vara sig själva".

- Att känna sig trygg i sin kropp och sexualitet, att inte utsättas för homofobi, är avgörande för ungas ohälsa.

Porrfilter

Den andra handlar om krafttag mot porr och sexism, med fokus på en sex- och samlevnadsundervisning som bygger på samtycke.

- Vi ska inte överlåta till kommersiell porr att lära unga om sex, säger Fridolin och tilläger:

- När elever får digitala verktyg som de kan använda själva, är det självklart att skolan ska använda sig av porrfilter för att kunna garantera en trygg miljö också på nätet.

ANNONS

TT

Fakta: MP:s program mot psykisk ohälsa bland unga

 1. Köfri barn och ungdomspsykiatri
 2. Fler utbildade psykologer
 3. Fler psykologer på vårdcentraler
 4. Utbyggd elevhälsa – Elever ska få stöd i skolan innan de mår dåligt eller far illa
 5. Motverka mobbning
 6. Stärkt samverkan mellan socialtjänst och skola
 7. Stärkt suicidprevention
 8. Satsning riktad mot psykisk ohälsa bland hbtq-personer
 9. Ett rättvist betygssystem – Ersätt kursbetygen i gymnasiet med ämnesbetyg och absolut nej till ännu
 10. tidigare betyg
 11. Förbjud reklam inför skolvalet – Inför ett gemensamt antagningssystem till alla skolor
 12. Stärkt sex- och samlevnadsundervisning och porrfri skola
 13. Förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin

Källa: Miljöpartiet

ANNONS