Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Polis och passkontrollanter på väg ombord för att kontrollera ett Öresundståg på station Hyllie utanför Malmö tidigare i år. Arkivbild.

Polisen vill få utföra gränsnära kontroller

Polisen vill få utföra personkontroller och söka i fordon i gränsnära områden. Det anses viktigt för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet när de tillfälliga gränskontrollerna tas bort.

I en rapport till regeringen hänvisar polisen till att internationella brottsnätverks påverkan på brottsutvecklingen i Sverige ökat stadigt de senaste sex åren. Det handlar framförallt om stöldligor.

Deras brottslighet har både fått en större geografisk utbredning och blivit mer avancerad.

Det har också skett en mer varaktig etablering i landet med ökade kopplingar till lokalt förankrade kriminella aktörer och ökad utveckling av "brottshubbar", skriver polisen.

Rysktalande ligor

De senaste åren har rysktalande organiserad brottslighet legat bakom den ökade tillströmningen till Sverige av personer som används för att utföra brott.

Till skillnad från de sedan tidigare etablerade litauiska, polska och rumänska nätverken lyfter de rysktalande nätverken in utförare som stannar under lång tid i Sverige och låter den svenska staten finansiera uppehället, står det i rapporten.

Logistiken är väl utbyggd och brottsnätverken kan tillhandahålla postadresser, skenäktenskap, samordningsnummer, id-handlingar, målvaktsbilar och olika typer av tillstånd. Personerna som tas till Sverige används även för brott mot välfärdssystemen.

Utföra kontroller

I rapporten bedömer polisen, på regeringens uppdrag, vad som krävs för att ersätta de tillfälliga gränskontrollerna som gäller fram till november.

Det första och största behovet som polisen identifierat är att det införs en möjlighet att utföra systematiska kontroller och/eller stickprovskontroller av personer och fordon i gränsnära områden.

Sådana kontroller nära gränsen mot andra EU-länder är tillåtna enligt EU:s regelverk. Villkoret är att de inte kan likställas med in- och utresekontroller vid gränsen. Nederländerna utför i dag gränsnära kontroller på vägar, vattenvägar, tåg och flygplatser i syfte att bekämpa illegal invandring och gränsöverskridande brottslighet.

Inte tillåtet här

Polisen bedömer att EU:s villkor kan uppfyllas om man utför kontroller av personer och fordon som bygger på "allmän polisinformation och polisiär erfarenhet och utförs som stickprovskontroller".

Sverige har dock angett för EU att sådana stickprovskontroller, utan konkret brottsmisstanke, inte ska vara tillåtna här. Polisen anser nu att detta ställningstagande kan behöva omvärderas.

I rapporten upprepar polisen också sin tidigare begäran om att i samband med kontroller kunna omhänderta och tömma digitala medier i syfte att utreda identitet, medborgarskap och brott.

Polisen vill även ha möjlighet använda passagerarinformation från fartyg för att profilera personer och fordon som ska väljas ut för kontroll.

Kameror viktiga

Kameror med tillhörande videoanalys ses också som ett viktigt verktyg vid gränserna. Tullverket bedriver i dag försöksverksamhet med kamera för nummerplåtsavläsning vid Öresundsbron.

Polisen håller på att införa en nationell kameraplattform för både fasta och mobila kameror med möjligheter att aktivera olika typer av videoanalys, till exempel automatisk igenkänning av biometrisk data och matchning av sådan data mot efterlysta personer.

Polisen påpekar dock att det kommer att krävas rättslig reglering för hur sådan kameraövervakning ska få gå till och hur insamlad data ska få användas.

En storskalig satsning på kamerateknik medför kostnader för såväl teknik som personal. Utökad kontroll nära gränserna kommer också att kräva mer resurser, exempelvis mer förvarsplatser när fler personer som vistas illegalt i landet upptäcks, står det i rapporten.

Polisen bedömer dock att även om förslagen införs så kommer den inte upp till samma kontrollfrekvens och effekt som den nu tillfälligt återinförda gränskontrollen har.