Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/25

Polisen: Det betyder märkena på Bandidosvästarna

I den röd-gula världen är märkena på västen viktiga. Några av märkena kan avslöja att Bandidosmedlemmarna mördat i klubbens namn samtidigt som de signalerar deras våldskapital.

I en nyutgiven rapport från polisens Nationella operativa avdelning, Noa, lägger polisen fram sin samlade kunskap om Bandidos MC. Rapporten baseras bland annat på uppgifter från Bandidos hemliga "Bible of Bandidos".

Polisen räknar Bandidos som ett kriminellt motorcykelgäng och enligt Noa uppfyller de EU:s uppsatta kriterier för vad som kännetecknar organiserad brottslighet. Polisen har i en annan rapport skrivit att Bandidos är "det kriminella mc- gäng vars medlemmar traditionellt sett varit mest synligt brottsaktiva i Sverige". 

Själva hävdar de något annat:
Det är en mc-klubb, inget mer än en mc-klubb, sa Bandidostoppen Mehdi Seyyed i en intervju med GP tidigare i vår.
– Intresset är motorcyklar. Det är vänskap. Det är det som det går ut på, fortsatte han.

Våldskapital

Enligt polisen lever Bandidos till stor del på sitt varumärke och genom det rykte om att de besitter ett våldskapital.
De kallas också för ett "självmarkerat gäng". Det innebär att individerna använder kända attribut såsom västar, tröjor eller tatueringar för att identifiera sig och för att stärka grupptillhörigheten.
På västen har medlemmarna flera olika märken som alla betyder något inom den röd-gula världen. Många av märkena signalerar våldskapacitet hos individen som tilldelats dessa och medlemmarna själva anser att de är viktiga för både den enskilda individen och för enprocentsmiljön, enligt Noa.
De märken som beräknas ha ett högt signalvärde kan man bara få om avdelningspresidenten föreslår att man ska få dem. Sedan är det Europapresidenten som fattar beslut om man är värdig.
En del av märkena belönas medlemmarna med om de utfört en grov våldshandling. Exempel på ett sådant märke är "Expect No Mercy". För att få detta krävs det att medlemmen avsiktligen ska ha dödat eller försökt att döda, helst med kniv eller skjutvapen, en rival till förmån för Bandidos, enligt uppgifter till Noa från Europol. Medlemmen måste också ha vittnen till händelsen för att det ska räknas.

Detta betyder märkena:

I Noa:s rapport framgår klart och tydligt vad Bandidosmedlemmarnas olika västmärken betyder:

1%:


De kriminella motorcykelgängen benämns som enprocentsklubbar.
Det finns teorier om att uttrycket ska ha kommit till under ett bråk mellan två mc-klubbar. American Motorcyclist Association (AMA) sägs då ha sagt att 99 procent av deras medlemmar är laglydiga medborgare och att en procent är laglösa. Detta födde begreppen ”enprocentare”.
Symbolen har Bandidos själva satt på sin väst. Och Bandidosorganisationen har i Europa bland annat varumärkesskyddat figurmärket ”Bandidos 1% MC”.
Detta ses som ett särskilt viktigt märke då de vill signalera våldskapacitet hos individen.

BFFB
Detta är ett tilläggsmärke som står för "Bandidos Forever, Forever Bandidos".

C.D.G eller COUP DE GRÂCE 
Coup de Grâce, eller nådastöten. Detta märke innebär att medlemmen har varit delaktig i en grov våldshandling. Det kan exempelvis vara ett mord eller ett mordförsök i klubbens namn. Enligt NOA är det ett europeiskt påfund som bara delats ut av Nationalen, den högsta Bandidosledningen i Europa. Man har dock slutat att dela ut detta märke eftersom det medför för mycket uppmärksamhet från bland annat polisen. Istället har man gått över till märket: “Expect No Mercy”.

EXPECT NO MERCY


Expect No Mercy har ungefär samma betydelse som märket Coup de Grâce. Det vill säga att medlemmen har varit delaktig i en grov våldshandling. Man ska avsiktligen ha dödat, helst med kniv eller skjutvapen, en rival till förmån för Bandidos, enligt NOA.
Även detta blir man tilldelad via Nationalen. Noa gör antagandet att medlemmarna med detta märke får en högre status inom organisationen.
Expect No Mercy-märket fästs på höger ovansida av västen.

”The fat Mexican”
Den tjocka korta gubben med röd-gul sombrero, beväpnad med både pistol och machete, är Bandidos symbol.

TCB
Det står för "Taking Care of Business". Detta är en tilläggsfunktion såsom officerare och nomader. Har man ett sådant märke på framsidan av sin väst anses man vara speciellt duglig i vissa avseenden. Enligt noa har TCB under längre perioder agerat som Sverigepresidentens livvakt. Det är känt att minst 10 officerare och medlemmar i Sverige har denna roll, uppger Noa. 

”EUROPE” och "NATIONAL"
Har man märkena "EUROPE" och "NATIONAL" på sin väst innebär det att man är officierare i den så kallade Nationalen, som är den högsta Bandidosledningen i Europa. Enligt Noa är det fyra svenska Bandidosmedlemmar finns representerade i den europeiska Nationalen. Det innebär att de har erfarenhet och rätt profil samt ofta en hög status i sin "hemmaavdelning". Patchen "EUROPE" ska sitta på höger framsida av västen, kallas side rocker. Och "NATIONAL" ska sitta på vänster framsida av västen.
Utöver detta har man ett västmärke på ryggen som beskriver vilken funktion man har i Nationalen.

Olika status - olika märken

Vilken roll man har i Bandidos visas genom märken på västen. I Bandidos har följande personer märken som signalerar deras ställning i klubben: President (presidenten), vice president (vicepresidenten), Sarganto de armas (Sergeant at arms - det vill säga säkerhetsansvarig), Secretary (sekreterare), Treasurer (kassör) och Road captain (reseansvarig). Dessa märken ska sitta på vänster framsida av västen.

FULLVÄRDIG MEDLEM
Som fullvärdig medlem har man fler märken på sin väst. Förutom att de har likadana märken som en probationarymedlem har på ryggen, det vill säga Bandidos logotyp, ”the fat Mexican” och ett enprocentsmärke, framgår också vilket land man kommer ifrån, alternativt vilken ort man tillhör.
På framsidan av västen har man flera märken eventuellt framgår gradbeteckning men det är endast för officerare.

PROBATIONARY
Probationary är den sista fasen innan ett fullvärdigt medlemskap. Då betraktas man som medlem på prov. På ryggen på sin väst har man Bandidos logotyp, ”The fat mexican”, ett enprocentsmärke och statusen - "PROBATIONARY". På framsidan får man ha två märken, det ena visar vilken ort man representerar och ett Bandidos MC-märke.

PROSPECT
Om man anses lämplig kan man avancera från att vara hangaround till att bli prospect. Då är man så kallad provmedlem. Denna persiod, som pågår i minst ett år, är en hård prövning av både lojalitet och respekt för avdelningen, medlemmarna och Bandidos.
Att man är prospect syns tydligt på västen. Då får man ett märke som ska sättas högst upp på ryggen där det står "PROSPECT". Västen saknar dock ”the fat mexican” på ryggstycket. På framsidan finns också ett prospectmärke samt avdelningstillhörighet.

HANGAROUND
Hangaround är det första steget in i klubben. Det är en så kallad inskolningsfas som pågår i sex månader. Det enda märke som en hangaround har på sin väst är ett blått märke på vänster framsida som beskriver vilken ort man representerar. Baksidan är helt tom. En väst har vara de med en motorcykel. Har man inte mc kan man bli hangaround med tröja i stället.

NOMAD


Utöver de befintliga avdelningarna finns ”nomads-avdelningen”. De tillhör ingen geografisk avdelning utan kan fritt röra sig mellan olika avdelningar. Det framgår på västen om man är en så kallad Nomad, genom ett märke på ryggen.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.