Det första brevet innehöll papper med text, en påhittad pornografisk berättelse där jag förekom med namn. Det var ett grovt sexuellt innehåll, berättar en ungdomsledare TT talat med (Bilden är arrangerad).
Det första brevet innehöll papper med text, en påhittad pornografisk berättelse där jag förekom med namn. Det var ett grovt sexuellt innehåll, berättar en ungdomsledare TT talat med (Bilden är arrangerad).

"Pastor" skickar våldsporr till frikyrkotjejer

Unga kvinnliga ungdomsledare i flera frikyrkor har utsatts för sexuellt ofredande. De får anonyma försändelser hem i brevlådan med grov våldspornografi. Breven är undertecknade av "pastorn" som önskar "Guds frid". Polisen har 34 öppna ärenden, men ingen gärningsman.

ANNONS
|

Polisen utreder över 30 fall där unga kvinnliga ungdomsledare främst inom Pingströrelsen och Equmeniakyrkan har drabbats. En av ungdomsledarna berättar anonymt för TT hur hon fått flera brev i posten:

- Det första brevet innehöll papper med text, en påhittad pornografisk berättelse där jag förekom med namn. Det var ett grovt sexuellt innehåll.

- Det fanns också interna frikyrkliga referenser. Jag fick intrycket av att det är någon som väl känner till våra sammanhang som har skrivit, säger hon.

ANNONS

Ett par veckor senare kom ytterligare ett brev, den här gången med mer text, grova pornografiska bilder och en dvd-skiva, av omslaget att döma med pornografiskt innehåll.

- Jag kontaktade pastorn i min församling och lämnade in allt material till polisen.

Hon är samlad när hon berättar. En annan kvinnlig ledare som hon känner som också fått brev har tagit det hårdare.

- Jag är inte den som blir bekymrad, jag kan hålla det på distans. Och så har jag fått stöttning från kyrkan där jag jobbar, säger hon.

Hälsar med "Guds frid"

Andra drabbade berättar att avsändaren har klippt ut ord som ”Missionskyrkan” och "Pingstkyrkan” ur tidningsrubriker och limmat fast orden på pappersark. På vissa porrbilder har förövaren ritat pilar mot kvinnorna och skrivit: "Det här är du". Och de påhittade porrbreven inleds ofta med orden "Guds frid".

Brev av den här typen har skickats till olika kvinnliga ungdomsledare i frikyrkan under flera års tid. Brotten rubriceras som sexuellt ofredande. En av de poliser som haft flera ärenden på sitt bord är Mats Antonsson i Jönköping.

ANNONS

- Polisiärt är processen i gång. Det är bara att vi inte hittat nålen i höstacken, säger han.

Dna och fingeravtryck

De poliser som tar emot anmälningar skickar in materialet för analys till Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. NFC har bearbetat spåren från många av breven. Förövaren har slickat igen kuverten och via saliven har man fått dna-träffar. Man har kunnat sammanföra 36 fall från åren 1995–2017, av vilka två hunnit preskriberas. Man har också mannens fingeravtryck.

- Men det hjälper inte att vi har dna och fingeravtryck när det inte matchar någonstans, säger Mats Antonsson.

Några andra uppslag i ärendet finns inte.

- Den samordning som finns är att dna-spåren samlas hos NFC. Och skulle vi få en träff så skulle vi direkt kunna se alla de ärenden som hör samman. Men till dess är ärendena nedlagda, säger Mats Antonsson.

ANNONS

Betydligt fler fall

Men det finns troligen betydligt fler fall än de som kommit till polisens kännedom. Vid en nätverkssamling för ungdomsledare från pingstförsamlingar från Stockholm och söderut kom frågan upp.

- Då var det ett tiotal ungdomsledare, från olika platser, som kunde berätta, säger Edward Sköllerfalk, som då var verksamhetsledare för Pingst Ung.

De hade alla fått brev från "pastorn", men alla fallen var inte polisanmälda. Edward Sköllerfalk menar att samlingen kan ha fått en stor betydelse.

- Det finns en styrka i att höra att fler fått liknande brev och att man kan utgå från att det är samma gärningsman. Det är något tvistat huvud som gör det, men det är inte stalkning, det är inte personligt och det är ingen som finns i närheten.

TT

Fakta: Geografisk spridning

Polisarbetet i landet delas in i sju distrikt. Så fördelar sig de 36 fallen på de olika distrikten:

Region Nord: 4

Region Bergslagen: 3

Region Mitt: 1

Region Stockholm: 1

Region Öst: 12

Region Väst: 7

Region Syd: 8

Källa: NFC

Fakta: Preskriptionstid

Att skicka pornografiskt material på det här sättet betecknas som "ofredande" eller "sexuellt ofredande".

För ofredande är preskriptionstiden två år.

För sexuellt ofredande är preskriptionstiden fem år.

ANNONS