Påstådd IS-man: "Planerar dåd i Sverige"

Med hjälp av falska identiteter visar ikväll SVT:s Uppdrag granskning hur IS försöker värva unga svenskar. "Vi kan be dig att peka ut viktiga platser", svarar en man, som påstår sig tillhöra IS, i en krypterad app på frågan om vad en ung man kan göra för terrorgruppen i Sverige.

ANNONS
|

I slutet av oktober kunde GP berätta att var tionde tillfrågad elev i Göteborgs förorter sympatiserar med IS, jihadister eller liknande religiösa extremister.

LÄS OCKSÅ:Studie: Var tionde elev stöttar religiösa extremister

Enligt Säpos uppskattningar har omkring 300 svenska medborgare rest ner till Syrien eller Irak för ansluta sig till terrorgrupper de senaste fyra åren.Cirka 140 av dem uppskattas ha tagit sig tillbaka till Sverige och lever nu här.

I kvällens Uppdrag Granskning visar SVT med hjälp av författaren och frilansjournalisten Magnus Sandelin hur IS vänder sig till unga svenskar i sociala medier för rekrytera nya medlemmar. Sandelin har i tio årföljt och granskat politiskaoch religiösa extremiströrelseri Sverigeoch har bland annat skrivit boken "Jihad-svenskarna i de islamiska terrornätverken".

ANNONS

Genom att skapa konton med en falsk identitet i sociala medier, där Magnus Sandelin uppger sig vara en ung man från Göteborg medsympatier för den globala jihadismen,får han kontakt med en kvinna på Facebook. Kvinnan uppger att hon befinnersig i Irak och arbetar för IS.

"Behöver identifiera viktiga platser"

Via kvinnan får han sedan kontakt med en ny person, en man som endast vill kommunicera via den krypterade mobilapplikationen Telegram. Mannen arbetar enligt kvinnan med att rekrytera nyamedlemmar utanför IS självutropade kalifat.

När Sandelin under sin falska identitetfrågar vad han kan göra för IS från Sverige får han ett textmeddelandefrån mannen.

"Vi kan be dig att peka ut viktiga platser".

På en följdfråga om IS planerar dåd i Sverige svarar den påstådda IS-rekryteraren:

"Ja bröder planerar, vi behöver hjälp".

Efter att Magnus Sandelin senare får ett kartprogram skickat till sig, där han uppmanaspeka ut koordinater på mål i Sverige, får han ett nytt meddelande via Telegram:

"Mina bröder bryr sig inte om detaljer vi behöver identifiera viktiga platser”.

Lämnat informationen till Säpo

För Magnus Sandlin innebar uppgifternaatt han inte kunde fortsätta konversationen. I kvällens Uppdrag granskning berättarSandelin att han i somras istället bestämde sig för att lämna vidare informationen till den svenska säkerhetspolisen, Säpo.

Samtidigt som Uppdrag granskningföljer Magnus Sandelins spår visardeen liknande granskning gjordav ett kanadensiskt journalistteam. Precis som Magnus Sandelin får en kvinnlig journalist,via en falsk identitet undernamnet Sara påTwitter, kontakt med en kvinna som uppger sig ha kontakter med IS. Kvinnan kallar sigUmm Hamza och uppger att hon kommerfrån Sverige och att hontidigare harbott i IS-kontrollerade områdentillsammans med sin familj.

ANNONS

Erbjöds gifta sig med IS-krigare från Göteborg

När "Sara", som säger sig komma från Australien, berättaratt hon vill flytta till Syrien erbjuds hon efter en tids konversationer, som av säkerhetsskäl övergår till en krypteradmobil-applikation, att bli en IS-krigares andra hustru. Mannen hon erbjuds gifta sig medvisar sig vara ensvenskIS-krigare från Göteborg som hon också får se en bild på.En mansom 2014 flyttade med sin fru och barn till IS självutnämnda huvudstadal-Raqqa i Syrien.

Efter ett tag får "Sara"kommunicera själv med svensken via röstsamtal. IS-krigaren berättar för henne omhur hon ska ta sig in i Syrien via Turkiet - där hon ska uppge att hon är på semester med vänninor.

Den svenske IS-krigarenuppmanar bland annat kvinnan att lägga cigaretter i sina fickorför att inte dra på sig uppmärksamhet från polisen.

Under konversationernafrågar den svenske jihadistenockså kvinnan om hon gillar barn och han sägeratt de ska "ska umgås i paradiset."

"Sara"åker dock aldrig till Syrien och journalistteamet avbryter granskningen.

Bor i Sverige

När Uppdrag granskning senare letar reda på kvinnan som kallar sig Umm Hamza, och som kopplade samman den påhittade kvinnan med den svenske is-krigaren, visar det sig att hon bor i Göteborg.

Kvinnan förnekar att hon ska ha försökt att manipulera den påhittade "Sara" och menar att det var den unga kvinnansegen vilja att åka till Syrien. För sin familjs säkerhetuppgerUmm Hamza, att hon inte vill ställa upp på en intervju medSVT.

ANNONS

Daniel Norlander är före detta polis och var fram till i somras tillförordnad chef för regeringens arbetemot våldsbejakande extremism efter Mona Sahlins avgång.

I kvällens Uppdrag granskning berättar Norlander om risken för att personer i svenska förorter rekryteras av organisationer som IS.

– Vi vet att den jihadistiska miljön, den frodas i förorterna till några av våra större städer och både Angered och Lövgärdet är sådana stadsdelar. Det är ändå fortfarande ett extremt fåtal individer. Alltså de flesta människor som bor och lever här ute de går till jobbet på morgonen och sedan så kollar de sina tv-program på kvällen. Det är ganska viktigt att ha med sig det tror jag. Sedan är det ett fåtal som vi då har problem med och som framförallt de rättsvårdande myndigheterna behöver följa då, säger Daniel Norlander.

Hotet finns inom landet

I programmet berättar han att hotbildensom Säpo främst måste rikta in sig på kommer från människor rekryteras inom Sveriges gränser.

– Framförallt är det ju de som radikaliseras här på hemmaplan som säkerhetspolisen måste hålla koll på och som får en förmåga och vilja att utföra något här hemma. Det är något som är viktigt att försöka förebygga, säger Daniel Norlander.

Om verkligen mannen, som uppmanatMagnus Sandelin att peka ut lämpliga terrormål i Sverige, representerar IS eller inte framgår aldrig till hundra procent iprogrammet. Personen skulle även kunnavara en från en person från enunderrättelsetjänst som självaförsöker identifierajihadister.

ANNONS

Enligt Uppdrag granskning har Säpo visat intresse för uppgifterna, men de harinte har velat uppge hur allvarligt de ser på informationen.

Med hjälp av forskare vid det israeliska institutet, International Institute For Counter-Terrorism (ICT), får Uppdrag granskningett svar på att mannen mycket väl kan vara en IS-rekryterare.

Forskaren: "Ska tas på allvar"

Uppdrag granskningspelar också upp ljudfiler för forskarna, som mannen har skickat till Magnus Sandelinpå Telegram. I ett textmeddelandeberättar också mannenatt "vilken broder som helst"kan bekräfta vem han är.

Den nya kontakten med mannentogsmånader efter att Magnus Sandelinavbröt den första kontakten dåhanuppmanades peka ut svenska mål.

Uppdrag granskning låter ocksåICT:s forskare titta på Facebook-kontot som tillhör den kvinna som kopplade samman Magnus Sandelinmed den påstådda IS-rekryteraren. Enligt forskarna påminner kontot ochtillvägagångssättet som har använts om hur den islamiska staten brukar arbeta.

Det enda som inte riktigt stämmerär att kvinnan har tipsat om en webbsida till en konkurrerande organisation - talibanerna i Afghanistan. Även om den senare uppgiften enligt forskarna skapar vissa frågetecken, menar deatt kvinnan mycket väl kan vara den hon utgersig för att vara.

– Det här ska tas allvarligt. Det är inte första gången, inte den andra gången och tyvärrinte den sista gången de gör så här. Så självklart ska det här tas seriöst. Hon verkar riktig. Om hon är riktig är mannen från IS riktig. Är hon inte riktig - är mannen från ISinte riktig, säger en forskare på ICT som av säkerhetsskäl vill vara anonym i programmet.

ANNONS

Uppdrag granskning sänds i SVT 1 klockan 20.00 på onsdagskvällen.

ANNONS